Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1994 z dne 24. 11. 1994

Kazalo

2628. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije, stran 4203.

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94), je Republiška volilna komisija na 29. seji dne 21. 11. 1994 sprejela
SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
1. V občinski volilni komisiji občine RUŠE se razreši dolžnosti:
 
člana:
Franc POTOČNIK
 
in imenuje:
 
za člana:
Milan MARČIČ, roj. 1928 RUŠE, Gozdarska ul. 5
 
1. V občinski volilni komisiji občine DOL PRI LJUBLJANI se razreši dolžnosti:
 
namestnice predsednika
Tjaša ŠTOBL-KRAGELJ
 
in imenuje:
 
za namestnika predsednika:
Savo ŠIFRER, roj. 1923
LJUBLJANA, Glavarjeva 27
 
1. V občinski volilni komisiji občine RADENCI se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Marija MAUKO
namestnika člana:
Jože FLEGAR
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Živana ŠAFRAN,
RADENCI, Kapelski vrh 18
 
za namestnika člana:
Marija STANEK,
RADENCI, Jurkovičeva 3
 
1. V občinski volilni komisiji občine SVETI JURIJ se razreši dolžnosti:
 
člana:
Slavko MIHALIČ
 
in imenuje:
 
za člana:
Jože TIŠLER,
VIDEM OB ŠČAVNICI, Grabšinci 1
 
1. V občinski volilni komisiji občine GORNJA RADGONA se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Branko KOCBEK
 
namestnice člana:
Marija SLOGOVIČ
 
in imenuje:
 
za namestnico člana:
Silva ŠTRUCL,
SP. ŠČAVNICA, Lomanoše 9/b
 
za namestnika člana:
Marjan EDŠID,
GORNJA RADGONA, Ptujska cesta 5
 
1. V občinski volilni komisiji občine RAČE-FRAM se razreši dolžnosti:
 
namestnika predsednika:
Božo ŠTAUBER
 
namestnika člana:
Bojan MLAKAR
 
in imenuje:
 
za namestnika predsednika:
Jože VELEČ,
FRAM, Ješenca 61 a
 
za namestnico člana:
Anka VINDIŠ,
RACE, Podova 59 a.
 
1. V občinski volilni komisiji občine ŽIRI se razreši dolžnosti:
 
člana:
Marija-Ana KAVČIČ
 
namestnika člana:
Milan FRELIH
 
namestnika člana:
Silvo MLINAR
 
1. V občinski volilni komisiji občine KIDRIČEVO se razreši dolžnosti:
 
člana:
Ana VRABIČ
 
namestnika člana:
Stanko PERNAT
 
namestnika člana:
Milan UNUK
 
in imenuje:
 
za člana:
Ivan MAZERA, roj. 1926
KIDRIČEVO, Kraigherjeva ul. 16
 
za namestnika člana:
Vili PODGORŠEK, roj. 1957
CIRKOVCE, Dragonja vas 23
 
za namestnika člana:
Anton FRANGEŽ, roj. 1953
CIRKOVCE, Zg. Jablane št. 13
 
1. V občinski volilni komisiji občine M AJŠPERK se razreši dolžnosti:
 
člana:
Marija PERNEK
 
namestnika člana:
Drago TOMINC
 
namestnika člana:
Fredi ŽERAK
 
in imenuje:
 
za člana:
Milena GALUN, roj. 1957
MAJŠPERK, Lešje 9/a
 
za namestnika člana:
Tatjana VARŽIČ, roj. 1972
MAJŠPERK, Stanečka vas 1
 
za namestnika člana:
Milan RAMPRE,
ŽETALE, Čermožiše 53
 
1. V občinski volilni komisiji občine GROSUPLJE se razreši dolžnosti:
 
člana:
Jože PODRŽAJ
 
in imenuje:
 
za člana:
Metka LUKAN, roj. 1972
GROSUPLJE, Pod gozdom VII/2
 
1. V občinski volilni komisiji občine AJDOVŠČINA se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Boris JEŽ
 
namestnika člana:
Rajko TROHA
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Darija MARC,
Planina 96
 
za namestnika člana:
Zdravko SLAMIČ,
Črniče67/d
 
1. V občinski volilni komisiji občine VIPAVA se razreši dolžnosti:
 
člana:
Ivan REHAR
 
in imenuje:
 
za člana:
Sonja LUKIN,
VIPAVA, Gregorčičeva 19
 
1. V občinski volilni komisiji občine MENGEŠ se razreši dolžnosti:
 
člana:
Ivica MEJAČ
 
in imenuje:
 
za člana:
Damjan GREGORC, roj. 1972
MENGEŠ, Ropretova cesta 20
 
1. V občinski volilni komisiji občine RADLJE OB DRAVI se razreši dolžnosti:
 
člana:
Vilko ŠRTASER
 
in imenuje:
 
za člana:
Sašo VOLMAJER,
RADLJE OB DRAVI, Pod gradom 10
 
1. V občinski volilni komisiji občine PODVELKA-RIBNICA se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Maksimiljan DRŽEČNIK
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Dušan TKALEC,
PODVELKA, Podvelka 58
 
1. V občinski volilni komisiji občine ŠTORE se razreši dolžnosti:
 
namestnika predsednika:
Gregor FRANULIČ
 
in imenuje:
 
za namestnika predsednika:
Jaka KOREN, roj. 1967
ŠTORE, Svetina 7
 
1. V občinski volilni komisiji občine ŠMARTNO OB RAKI se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Štefan BAČOVNIK
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Drago KOVAČ, roj. 1970
ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 73
 
1. V občinski volilni komisiji občine VODICE se razreši dolžnosti:
 
člana:
Anton KOKALJ
 
in imenuje:
 
za člana:
Milan PODGORŠEK,
VODICE, Skaručna 12
 
1. V občinski volilni komisiji občine ILIRSKA BISTRICA se razreši dolžnosti:
 
člana:
Rudi CELINA
 
namestnika člana:
Drago KERM
 
in imenuje:
 
za člana:
Majda UDOVIČ,
JELŠANE, Jelšane 18
 
za namestnika člana:
Zdenko JURŠINOVIČ,
ILIRSKA BISTRICA, Zajelšje 7 b
 
1. V občinski volilni komisiji občine LENDAVA se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Ignac TEMLIN
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Borut TOPLIČAR,
LENDAVA, Kidričeva 26
 
1. V občinski volilni komisiji občine TURNIŠČE se razreši dolžnosti:
 
člana:
Terezija BALAŽIC
 
in imenuje:
 
za člana:
Franc MATJAŠEC,
Gomilica 50
 
1. V posebni občinski volilni komisiji občine LENDAVA za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodnosti se razreši dolžnosti:
 
člana:
Irma HRELJA-CSASZAR
 
in imenuje:
 
za člana:
 
Štefan MAGYAR,
LENDAVA, Kot 1/g
 
1. V občinski volilni komisiji občine ČRENŠOVCI se razreši dolžnosti:
 
člana:
Milan IFKO
 
in imenuje:
 
za člana:
Ignac HORVAT,
Gornja Bistrica 136
 
1. V občinski volilni komisiji občine BELTINCI se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Ana BURGAR
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Slavko PETEK, roj. 1966
Gančani 10/a
 
1. V občinski volilni komisiji občine CANKOVA-TIŠINA se razreši dolžnosti:
 
člana:
 
Alojz BRATKOVIČ
 
člana:
 
Viktor VREČIC
 
namestnika člana:
Branko ŠOOŠ
 
namestnika člana:
Milan KAROLI
 
in imenuje:
 
za člana:
 
Vincenc MARIČNJAK, roj. 1946
Tišina 33 c
 
za člana:
 Drago DŽUBAN, roj. 1956
Murski Petrovci 10/a
 
za namestnika člana:
Anton KREFT, roj. 1960
Vanča vas 10
 
za namestnika člana:
Jože ZRIM, roj. 1956
Gederovci 13
1. V občinski volilni komisiji občine KUZMA se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Erika KRANJEC
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Drago ZRIM, roj. 1951
KUZMA, Kuzma 54 a
 
1. V občinski volilni komisiji občine MORAVSKE TOPLICE se razreši dolžnosti:
 
člana:
Franc MAGAŠI
 
člana:
Štefan BOGDAN
 
namestnika člana:
Janez ŠKALIČ
 
namestnika člana:
Geza HUJS
 
in imenuje:
 
za člana:
Janez ČARNI, roj. 1946
MORAVSKE TOPLICE, Dolga ul. 14
 
za člana:
 
Pavel TOTH, roj. 1945
Motvarjevci 6
 
za namestnika člana:
Vlado VUČKIČ, roj. 1959
Selo 2
 
za namestnika člana:
Ludvik NOVAK, roj. 1956
Ivanovci 51
 
1. V posebni občinski volilni komisiji občine MORAVSKE TOPLICE za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov madžarske narodnosti se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Ludvik MIHOLIČ
 
namestnika člana:
Štefan ŽOHAR
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Evgen PAP, roj. 1972
Čikečka vas 41/a
 
za namestnika člana:
Štefan DANČ, roj. 1961
Motvarjevci 90
 
1. V občinski volilni komisiji občine PUCONCI se razreši dolžnosti:
 
člana:
Jožef TURKL
 
in imenuje:
 
za člana:
Ludvik HODOŠČEK, roj. 1953
Zenkovci 55
 
1. V občinski volilni komisiji občine ROGAŠEVCI se razreši dolžnosti:
 
člana:
Branko NOVAK
 
in imenuje:
 
za člana:
Jože NECIGAR, roj. 1959
Pertoča 42
 
1. V občinski volilni komisiji mestne občine MURSKA SOBOTA se razreši dolžnosti:
 
člana:
Rudi HORVAT
 
člana:
Dušan BENCIK
 
namestnika člana:
Jože RECEK
 
in imenuje:
 
za člana:
 Žarko BEJEK, roj. 1954
MURSKA SOBOTA, Trstenjakova 55
 
za člana:
Elza ČARNI, roj. 1942
MURSKA SOBOTA, Tomšičeva 16
 
za namestnika člana:
Katja TOTH, roj. 1969
MURSKA SOBOTA, Cvetkova 23
 
1. V občinski volilni komisiji občine LUKOVICA se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Anton ŽUREJ
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Ivanka ŽUREJ, roj. 1949 Prevalje 6a
 
1. V občinski volilni komisiji občine PESNICA se razreši dolžnosti:
 
člana:
Janko SENEKOVIČ
 
in imenuje:
 
za člana:
Vladimir MOŽINA, roj. 1945
PERNICA, Vosek 3/c
 
1. V občinski volilni komisiji mestne občine PTUJ se razreši dolžnosti:
 
namestnika člana:
Peter LETONJA
 
in imenuje:
 
za namestnika člana:
Irena LETONJA, roj. 1962
PTUJ, Krempljeva 8
Št. 1-1/92-LV
Ljubljana, dne 21. novembra 1994.
Marija Ude-Marinček l. r.
Predsednica