Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1994 z dne 14. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1994 z dne 14. 10. 1994

Kazalo

2229. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Odranci, stran 3629.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni Ust RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je Skupščina občine Lendava na skupni seji zborov skupščine občine, dne 7. 10. 1994 sprejela
ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Odranci
1. člen
Za volitve članov občinskega sveta občine Odranci se določi 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se na približno enako število prebivalcev voli 3 člane občinskega sveta ter obsega volilno enoto območje večih ulic v naselju Odranci.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota obsega območje ulic Panonska, Dolinska, Kovaška, Sevranska, Prešernova in Žitna.
Voli se 3 člane.
2. Volilna enota obsega območje ulic Ravenska, Vezna, Vrtna, Cvetna, Ribiška, Ob Črncu in Mladinska.
Voli se 3 člane.
3. Volilna enota obsega območje ulic Št. Kovača, Gasilska, Jugovska, Gajska, Mlinska, naselja Gredice in Na Kamni.
Voli se 3 člane.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00800-0004/94-ŠD
Lendava, dne 7. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Štefan Cigut l. r.