Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1994 z dne 15. 4. 1994

Kazalo

821. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 1176.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet SO Brežice na 74. seji dne 31. 3. 1994 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91, 30/91, 8/92, 9/92, 13/92, 18/92, 23/92, 28/92, 32/92, 38/92, 44/92, 21/93, 57/93, 60/93, 69/93, 1/94) še v prvem členu na področju DEJAVNOSTI 13 -ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, v podskupini ekonomska cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih določijo kot najvišje cene:
+-----------------------------------+
|       Ekonomska cena (v SIT)|
+-------------------------+---------+
|v VVZ Brežice      |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |  17.178|
+-------------------------+---------+
|- za varstvene družine  |  20.085|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      |  8.650|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Artiče       |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |  16.206|
+-------------------------+---------+
|- za varstvene družine  |  18.949|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      |  8.160|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Cerklje       |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |  16.159|
+-------------------------+---------+
|- za varstvene družine  |  18.889|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      |  8.160|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Dobova       |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |  16.206|
+-------------------------+---------+
|- za varstvene družine  |  18.949|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      |  8.160|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Globoko       |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |  16.728|
+-------------------------+---------+
|- za varstvene družine  |  9.138|
+-------------------------+---------+
|- ura varstva      |   500|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Pišece       |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |20.495,50|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      |  11.910|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Velika Dolina    |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. 2-7 let    |15.607,50|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      | 8.564,10|
+-------------------------+---------+
|v OŠ Bizeljsko      |     |
+-------------------------+---------+
|- za odd. -2-7 let    |  16.014|
+-------------------------+---------+
|- za malo šolo      |  8.779|
+-------------------------+---------+
|- ura varstva      |   400|
+-------------------------+---------+
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1994 dalje.
Št. 385-4/94-7
Brežice, dne 31. marca 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.