Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997

Kazalo

3636. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja, stran 5944.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 106. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94, 57/94 in 14/95) in 2. alinee 1. točke 21. člena statuta Občine Mislinja je Občinski svet občine Mislinja na 36. seji dne 26. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96) se 20. člen v celoti nadomesti z besedilom:
“Koncesionarja za opravljanje posamezne javne službe ali opravljanje več javnih služb izbere občina na podlagi javnega razpisa. Javni razpis strokovno pripravi občinski urad, besedilo določi župan in ga v imenu občine objavi. O izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo občinski urad.
Občinski svet lahko odloči, da se v posameznih primerih za posamezno javno službo opravi izbira koncesionarja brez javnega razpisa.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali, da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
Koncedent in kocesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionarne javne službe s koncesijsko pogodbo.
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01/96
Mislinja, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost