Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006

Kazalo

93. Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, stran 304.

Na podlagi 37., 73., 75. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01, 52/02 in 41/04), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02 in 21/05) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 26. seji dne 17. 11. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
1. člen
Lokalno javno gasilsko službo v Občini Žirovnica (v nadaljevanju: občina) opravljajo operativne gasilske enote:
– PGD Zabreznica za naselja Breg, Moste, Breznica, Selo, Vrba, Zabreznica in Žirovnica,
– PGD Smokuč za naselja Doslovče, Smokuč in Rodine ter
– PGRS Jesenice za celotno območje občine.
Enote iz prvega odstavka lahko s soglasjem župana opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih in drugih nesrečah tudi na širšem območju.
Javno gorsko reševalno službo v občini opravlja operativna enota gorske reševalne službe.
Naloge zaščite, reševanja in pomoči ogroženih in prizadetih prebivalcev izvajajo pripadniki društev radioamaterjev, skavtov in potapljačev.
2. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se določijo naslednje gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije:
– Zdravstveni dom Jesenice, Zdravstvena postaja, Selo pri Žirovnici, za opravljanje prve medicinske pomoči,
– Center za socialno delo Jesenice, za opravljanje nalog pomoči ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– Radio Triglav Jesenice, opravljanje nalog obveščanja prebivalcev.
3. člen
Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):
+---------------------------------+------------------------------------------+
|– enota za prvo pomoč      |1 ekipa                  |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|– tehnične reševalne enote    |1 ekipa za izvidovanje          |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|                 |1 oddelek za reševanje (2 enoti za    |
|                 |reševanje)                |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|– enote za RKB zaščito      |1 oddelek za dekontaminacijo       |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|– služba za podporo       |1 ekipa za oskrbo             |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|                 |1 ekipa za zveze             |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|                 |1 ekipa za prevoz             |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|                 |1 ekipa za informacijsko podporo in    |
|                 |administrativno delo           |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|– poverjeniki za CZ in njihovi  |2 poverjenika               |
|namestniki            |                     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|                 |2 namestnika poverjenika         |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|– občinski štab za CZ      |1 štab CZ                 |
+---------------------------------+------------------------------------------+
4. člen
Enote, službe in organi CZ iz 1., 2. in 3. člena se organizirajo v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot CZ, ki jih je določi minister za obrambo.
5. člen
Sredstva, ki so potrebna za nadomestilo dejanskih stroškov sodelovanja pri opravljanju nalog in izvajanju priprav ter druge pravice in obveznosti društev, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij iz 1. in 2. člena tega sklepa se uredijo z medsebojno pogodbo v skladu s 73. in 75. členom zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. člen
Na podlagi tega sklepa izda župan posamične pravne akte iz svoje pristojnosti.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 111/99, 93/01, 24/01 in 1/02).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8200-0003/2005-rb
Žirovnica, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti