Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006

Kazalo

83. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Luče, stran 270.

Na podlagi 12. in 25. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/78) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je Občinski svet Občine Luče na 23. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Luče
1. člen
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Luče za leto 2006.
2. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Luče na dan 31. 12. 2005 znaša 170.600,00 SIT/m2.
Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Luče na dan 30. 11. 2004 znašajo 14% od povprečne gradbene cene oziroma 23.884,00 SIT/m2,
od tega:
– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v višini 7% oziroma 11.942,00 SIT/m2,
– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini 7% oziroma 11.942,00 SIT/m2.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 002-14/2005
Luče, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost