Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2006 z dne 10. 1. 2006

Kazalo

69. Pravilnik o spremembah Pravilnika o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, stran 245.

Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune
1. člen
V 2. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. dividend in obresti, ki ne presegajo 30.000 tolarjev ali če se izplačujejo na račune skrbniških storitev oziroma storitev gospodarjenja;«.
V tretjem odstavku se za besedilom »pravne osebe« črta vejica in besedilo »ki opravlja dejavnost,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-59/2005/3
Ljubljana, dne 23. decembra 2005
EVA 2005-1611-0193
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance