Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1532. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1992, stran 1930.

Na podlagi Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, 48/90, 34/91, 30/92, 7/93) in na podlagi 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1992
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Logatec za leto 1992. Zaključni račun proračuna vključuje tudi sredstva rezerv občine Logatec, sredstva kupnine od prodanih stanovanj in sredstva Sklada stavbnih zemljišč.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje
   – prihodke         363,965.444
  – odhodke         367,149.842
  – razlika          3,184,398
Sredstva kupnine od prodanih stanovanj izkazujejo
   – prihodki         48,895.020
  – odhodki          28,405.318
  – razlika          20,489.702
Sklad stavbnih zemljišč izkazuje
   – prihodki         24,252.690
  – odhodki          24,248.374
  – razlika            4.316
Sredstva rezerv občine Logatec izkazujejo
   – prihodki          2,317.141
  – odhodki          2,296.327
  – razlika            20.814
3. člen
Razlika odhodkov nad prihodki po zaključnem računu proračuna v višini -3,184.398 se pokrije iz sredstev proračuna za leto 1993.
Razlika prihodkov nad odhodki sredstev kupnin od prodanih stanovanj v višini 20,489.702 SIT, Sklada stavbnih zemljišč v višini 4.316 SIT in Rezervnega sklada v višini 20.814 SIT se prenese v leto 1993 za isti namen.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Logatec za leto 1992 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-5/93
Logatec, dne 17. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost