Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1997 z dne 14. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1997 z dne 14. 11. 1997

Kazalo

3379. Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, stran 5571.

Na podlagi 42. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
1. člen
Ta pravilnik določa način in pogoje prevoza, pokopa, izkopa in prekopa človeških posmrtnih ostankov, ki onemogočajo širjenje okužbe.
2. člen
Prevoz posmrtnih ostankov se opravi na podlagi listine o prijavi smrti.
3. člen
Posmrtni ostanki se morajo prepeljati z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov (v nadaljnjem besedilu: furgon) v transportni, neprepustni krsti, ki je sestavljena iz zunanje lesene krste in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojlivega materiala. Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z anstiseptično raztopino.
4. člen
Prevoz posmrtnih ostankov z avtobusom, avtomobilom ali tovornjakom je dovoljen samo, če se ne vozijo hkrati z njim potniki ali drug tovor in, če so posmrtni ostanki opremljeni v skladu z 2. in 3. členom tega pravilnika.
Prevoz posmrtnih ostankov z ladjo je dovoljen v ločenem prostoru, ki za potnike ni dostopen in se v njem ne prevažajo druge stvari.
Prevoz posmrtnih ostankov po železnici je dovoljen v posebnem zaprtem vagonu. Če so posmrtni ostanki v furgonu, se smejo prevažati tudi na odprtem železniškem vagonu.
Prevoz posmrtnih ostankov z letalom je dovoljen v prostoru, ki je ločen od prostora za potnike in prtljago.
5. člen
Prevoz posmrtnih ostankov iz Republike Slovenije v tujino ali iz tujine v Republiko Slovenijo ali čez ozemlje Republike Slovenije je dovoljen, če so posmrtni ostanki v nepropustni krsti, katere notranjost vsebuje vpojno snov.
Krsta iz prejšnjega odstavka mora biti:
– sestavljena iz zunanje lesene krste, katere stranice so debele najmanj 20 milimetrov, in neprodušno zacinjene notranje krste iz cinka ali katerega koli drugega samorazkrojivega materiala ali
– enojna krsta iz lesa, katere stranice so debele najmanj 30 milimetrov, obložena s plastjo cinka ali katerega koli drugega samorazkrojljivega materiala.
Če se posmrtni ostanki prevažajo z letalom v potniški kabini, na zahtevo zdravstvenega inšpektorja, mora biti krsta opremljena s čistilno napravo, ki vzpostavlja ravnovesje med notranjim in zunanjim pritiskom.
Če je bil vzrok smrti nalezljiva bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt, prepojen z antiseptično raztopino.
6. člen
Posmrtne ostanke mora med prevozom v Republiko Slovenijo spremljati posebna potna listina (v nadaljnjem besedilu: posmrtni potni list), ki jo izda pristojni organ tuje države.
Posmrtni potni list za prevoz posmrtnih ostankov iz Republike Slovenije v tujino izda Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Posmrtni potni list je sestavljen v slovenskem jeziku in v enem od uradnih jezikov Sveta Evrope.
Zdravstveni inšpektor izda posmrtni potni list, ko je ugotovil, da:
– so bili izpolnjeni vsi pogoji iz tega pravilnika, ki veljajo za prevoz posmrtnih ostankov;
– so bili posmrtni ostanki položeni v krsto, ki ustreza zahtevam iz 5. člena tega pravilnika;
– krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete, ki naj bi se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.
7. člen
Posmrtni potni list mora vsebovati podatke, ki so v obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Vzrok smrti mora biti naveden v slovenskem jeziku in z numerično kodo Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: WHO) Mednarodne klasifikacije bolezni. Če se vzrok smrti iz razlogov poklicne tajnosti ne navede, mora biti med prevozom priloženo potrdilo o vzroku smrti v zapečateni kuverti in predloženo pristojnemu organu v namembni državi. Zapečatena kuverta, ki ima zunanjo oznako zaradi identifikacije, se trdno pripne k posmrtnemu potnemu listu.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, posmrtni potni list ni potreben za prevoz žare s posmrtnimi ostanki osebe z veljavnim slovenskim potnim listom, ki je umrla v tujini.
8. člen
Posmrtne ostanke osebe, ki je umrla zaradi nalezljive bolezni, se kremira ali pa se pokop opravi v transportni krsti.
9. člen
Izkop ali prekop posmrtnih ostankov je dovoljen samo v navzočnosti pooblaščenega zdravnika in zdravstvenega inšpektorja.
Osebe, ki delajo pri izkopu ali prekopu posmrtnih ostankov, morajo med delom čez zaščitno obleko nositi gumijast predpasnik, dolge gumijaste rokavice in gumijaste škornje. Obleka in obutev se ne sme uporabljati v druge namene in se mora po vsaki uporabi očistiti.
10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih in načinu izkopavanja in prevoza trupel (Uradni list SFRJ, št. 42/85).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 505-2/97
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo
                   POSMRTNI POTNI LIST

                    CORPSE - PASSS tem dokumentom se dovoli prevoz posmrtnih ostankov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ime in priimek umrle osebe/name and first name of the deceased


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
datum rojstva/date of birth


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
datum in kraj smrti/date and place of death


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* vzrok smrti/cause of death


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
transportno sredstvo, s katerim se opravlja prevoz in spremstvo/means of transport and accompaniment


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
kraj in država, kamor je namenjen prenos/place of destination


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
kraj prehoda državne meje/place of the border crossing
Ker je bilo odpremljanje posmrtnih ostankov, opravljeno v skladu s pravilnikom o prevozu, pokopu, 
izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, se naprošajo vsi organi držav, skozi čigar območje bo prenos, 
da mu omogočijo prost in neoviran prehod.

All legal regulations on the putting in a coffin being dully observed, and the transport of these 
human remains having been permitted, all authorities of the countries through the territory of which
the transport will take place are requested to let it pass freely and unmolested.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
kraj in datum izdaje/place and date of issue                                  podpis in pečat pristojnega organa

                                     signature and seal of keeper

Hrbtna stran posmrtnega lista


Obr. format 210/297 mm* Vzrok smrti, tudi drugi in tretji vzrok, mora biti naveden v slovenskem jeziku in z numerično kodo WHO
Mednarodne klasifikacije bolezni. Če se vzrok smrti iz razlogov poklicne tajnosti ne navede, mora biti 
med prevozom priloženo potrdilo o vzroku smrti v zapečateni kuverti in predloženo pristojnemu organu v
namembni državi. Zapečatena kuverta, ki ima zunanjo oznako zaradi identifikacije, se trdno pripne k 
posmrtnemu potnemu listu.
Zdravstveni inšpektor izda posmrtni potni list, ko je ugotovil, da:

a)	so bile izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za prevoz posmrtnih ostankov;

b)	so bili posmrtni ostanki položeni v krsto, ki ustreza zahtevam iz 5. člena pravilnika o prevozu,
    pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov;

c)	krsta vsebuje samo posmrtne ostanke osebe, navedene v posmrtnem potnem listu, in osebne predmete,
    ki naj bi se pokopali ali kremirali skupaj s posmrtnimi ostanki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti