Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5569. Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 14328.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 261. člena ter drugega in tretjega odstavka 334. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za obračun davčnih odtegljajev za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 115/05; v nadaljevanju: ZDoh-1), vsebina obrazca Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, navodila za izpolnjevanje teh obrazcev ter način in roki za predlaganje obrazcev davčnemu organu.
2. člen
Plačniki davka predložijo davčnemu organu obračun davčnih odtegljajev v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazcev, ki so Priloga 1 tega pravilnika, na obrazcih:
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (Obrazec REK-1), ki je Priloga 2 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (Obrazec REK-1a), ki je Priloga 3 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (Obrazec REK-1b), ki je Priloga 4 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Obrazec REK-1c), ki je Priloga 5 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja (Obrazec REK-1d), ki je Priloga 6 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz dejavnosti (Obrazec REK-2a), ki je Priloga 7 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za druge dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (Obrazec REK-2b), ki je Priloga 8 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz oddajanja premoženja v najem in za dohodke iz prenosa premoženjske pravice (Obrazec REK-3a), ki je Priloga 9 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za druge dohodke po 98. členu ZDoh-1 (Obrazec REK-4), ki je Priloga 10 tega pravilnika,
– Poročilo o podatkih iz plačilnih list za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, ki je Priloga 11 tega pravilnika.
V primeru izplačila dohodkov nerezidentom, plačnik davka predloži tudi Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev, ki je Priloga 3 Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev za obresti in dividende ter o načinu in rokih predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 123/05).
V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 334. člen a Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05; v nadaljevanju: ZDavP-1).
Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavni del tega pravilnika in se predložijo davčnemu organu na dan izplačila dohodkov.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena, se za obračun davčnih odtegljajev od plač ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih izplačujejo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, štejejo plačilne liste, ki so jih te osebe dolžne dostaviti davčnemu organu po prvem odstavku 16. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 in 97/01 – ZSDP, 97/01, v nadaljevanju: ZPSV). Plačilna lista za davčne namene mora vsebovati podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja in so navedeni v prilogi tega pravilnika.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 125/04, 31/05 in 54/05).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 426-60/2005/2
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-1611-0197
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost