Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5568. Pravilnik o obrazcu zahtevka za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, stran 14325.

Na podlagi četrtega odstavka 288. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05-ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu zahtevka za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca zahtevka za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) predloži davčnemu organu zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov na obrazcu, ki je skupaj z navodilom za predložitev Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcu zahtevka za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 130/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 424-08-1/2003/229
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-1611-0206
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance