Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5567. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005, stran 14285.

Na podlagi 324. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2005.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov, ki so:
1. pravne osebe, združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so hkrati plačniki davka,
2. druge pravne osebe, združenje oseb, ki so brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso plačniki davka,
3. upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov,
dostavijo podatke za odmero dohodnine pristojnemu davčnemu organu in davčnim zavezancem za dohodnino, in sicer po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(1) Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima zavezanec za dajanje podatkov sedež.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov o pokojninah (oznaka 1106), nadomestilih (oznaki 1107 in 1108), drugih dohodkih (oznaki 6300 in 6400) in o oproščenih dohodkih (datoteka VIROPR.DAT), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov, za izplačila fizičnim osebam, če zavezanci za dajanje podatkov ne nastopajo kot njihovi delodajalci:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
morajo podatke v predpisani obliki poslati neposredno na naslov: RRC Računalniške storitve d. d., 1000 Ljubljana, Jadranska 21, s pripisom: za Generalni davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije.
3. člen
(1) Če nastopijo pri zavezancu za dajanje podatkov statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kjer ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, in to v enem mesecu po prenehanju.
(4) Zavezanci za dajanje podatkov iz prvega člena tega pravilnika, ki v letu 2005 niso izplačevali dohodkov fizičnim osebam in niso opravili nobene transakcije z dohodki fizičnih oseb, o tem davčnemu organu predložijo pisno izjavo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-08-196/2005/5
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-1611-0199
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost