Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2005 z dne 30. 12. 2005

Kazalo

5566. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 14216.

Na podlagi drugega odstavka 337. člena in tretjega odstavka 365. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
S tem pravilnikom se določajo tudi podatki iz dokumentacije o oblikovanju transfernih cen, ki jih mora davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljevanju: zavezanec) predlagati ob predložitvi davčnega obračuna.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Priloge 4 do 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Prilogi 15 in 16 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika v papirni obliki ali v računalniški obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v računalniški obliki je Priloga 17, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 in načinu predložitve obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 6/05).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-02-43/2005/53
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-1611-0058
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost