Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1992 z dne 30. 10. 1992

Kazalo

2428. Odlok o spremembi odloka o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec, stran 3012.

Na podlagi 44. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) ter na podlagi l. odstavka 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva Skupščine občine Logatec, zborov in IS SO Logatec (Uradni list RS, št. 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 30. 9. 1992 in seji družbenopolitičnega zbora dne 7. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec
1. člen
Odlok o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec (Uradni list RS, št. 21/92) se spremeni tako, da se 12. člen glasi:
Kontrolo nad izvajanjem odloka opravlja tržna inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Idrija-Logatec-Vrhnika.
12. člen iz Odloka o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec (Uradni list RS, št. 21/92) postane 13. člen.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 010-7/84.
Logatec, dne 8. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost