Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994

Kazalo

59. Odlok o spremembi odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec, stran 38.

Na podlagi 132. člena Statuta občine Logatec, (Uradni list SRS, št. 3/78 in 5/82) in 2. člena odloka o določitvi pristojnosti načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o določitvi pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90 - v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
"Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor Skupščine občine Logatec obravnavajo in odločajo o zadevah iz pristojnosti skupščine na skupni seji."
3. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da se glasi:
"Zbori Skupščine občine Logatec imajo samostojno pristojnost pri obravnavi in odločanju v zadevah, ki se nanašajo na konstituiranje posameznega zbora."
4. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»Občinska skupščina lahko zaseda, če je navzočih več kot polovica vseh delegatov skupščine. Samostojno zasedanje posameznega zbora se lahko vrši, če je navzočih več kot polovica delegatov zbora. Skupščina na skupnem zasedanju vseh treh zborov veljavno sprejme odlok drug splošni akt in druge odločitve z večino glasov navzočih delegatov; vendar najmanj z 1/3 glasov vseh delegatov skupščine.
Posamezen zbor veljavno odloča z večino prisotnih delegatov.«
5. člen
14. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
"S tem odlokom se odpravi tudi prvi odstavek 4. člena Statuta občine Logatec, ki določa občinski praznik.
Predpis ali splošni akt občine Logatec se objavi v občinskem glasilu in začne veljati osmi dan po objavi. Občinska skupščina ali drug organ, ki sprejme predpis lahko odloči, da se predpis objavi tudi v Uradnem listu RS."
6. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/90
Logatec, dne 3. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost