Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994

Kazalo

58. Odlok o komunalnem prispevku v občini Logatec, stran 37.

Na podlagi 61. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 2. člena Odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list
RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec dne 29. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o komunalnem prispevku v občini Logatec
1. člen
S tem odlokom se uvaja komunalni prispevek v občini Logatec.
Komunalni prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz vodovodnih sistemov, katerih upravljalec je Komunalno podjetje Logatec.
Komunalni prispevek se plačuje ob plačilu storitev, in sicer:
- vodarina v znesku 12 SIT/m3 vode.
2. člen
Komunalno podjetje Logatec je pooblaščeno podjetje za pobiranje komunalnega prispevka.
Zbrana sredstva so namenska. Sredstva se zbirajo ločeno na računu podjetja Komunalno podjetje Logatec. Sredstva se uporabijo za investicije v infrastrukturo s komunalnega področja, za vzdrževanje, obratovanje in modernizacijo vodovodnih sistemov.
3. člen
Nadzorni odbor podjetja mora Skupščini občine Logatec predložiti program porabe sredstev do 1. 12. za naslednje leto. Komunalno podjetje Logatec mora pripraviti šestmesečne obračune, na zahtevo skupščine pa tudi za krajše obdobje.
4. člen
Ta odlok preneha veljati z dnem, ko preneha veljati Republiška uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1994.
Št. 012-1/94
Logatec, dne 16. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost