Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992

Kazalo

1283. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart, stran 1885.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90) in 8. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 27. februarja 1992 sprejela
ODLOK
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart
1. člen
Z odlokom se zaradi posebne kulturne, znanstvene, zgodovinske ali estetske vrednosti razglasijo za kulturne in zgodovinske spomenike območja in objekti, ki imajo posebno vrednost za proučevanje preteklosti ter so posebej značilni.
2. člen
Za arheološka območja se razglasijo prostorske enote, ki obsegajo večje arheološke komplekse ali skupine nepremičnin arheoloških spomenikov.
Za arheološka in spomeniška območja se razglasijo:
1. Andrenci – eneolitska naselbina, parc. št. 138/2 in sosednje vse k.o. Andrenci, 798/2 (kolovoz) k. o. Cerkvenjak, 363, 365/1 in sosednje vasi k.o. Cerkvenjak
2. Andrenci – rimsko gomilno grobišče in ostanki stavbne arhitekture, parc. št. 272/2, 675/1 k.o. Andrenci ter parc. št. 686 in sosednje vse k.o. Andrenci
3. Benedikt – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 429/1 k.o. Benedikt
4. Brengova – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 724 k. o. Brengova
5. Brengova – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 290/1 k.o. Brengova
6. Drvanja – rimsko gomilno grobišče in rimska stavba, parc. št. 198/1, k. o. Drvanja ter parc. št. 193, 195, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 174/2, 176, del. 194 k.o. Drvanja
7. Gočova – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 220/6. 220/7, 220/11 in 220/12 vse k.o. Gočova
8. Grabonoški vrh – rimski gomili, parc. št. 710/1 k.o. Cogetinci
9. Ihova – rimska stavba, parc. št. 664 k.o. Ihova
10. Jurovski dol – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 444/8, 444/9 k.o. Jurovski dol
11. Lormanje – rimsko gomilno grobišče in stavbe, parc. št. 182-186 in 203, 207/2 vse k.o. Zamarkova ter parc. št. 69/1, 70/2, 71, 70/1, 67, 70/3, 69/1 k.o. Zamarkova
12. Obrat – rimski gomili parc. št. 848 in 849 k.o. Benedikt
13. Obrat – rimska stavba, parc. št. 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 981/5, 206, 986, 989, 1000-1003, 1004/1, 1004/2, 1006, 1007, 1008, 1009, 1139 k.o. Benedikt
14. Obrat – rimska stavba in rimsko gomilno grobišče, parc. št. 576/1, 576/2, 573/1, 573/2, 575, 574/1 k.o. Benedikt
15. Osek – rimska naselbina in kamnolom, parc. št. 850, 851/1, 855, 854, 853, 852, 857, 858, 849, 787 k.o. Osek
16. Osek – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 848 k.o. Osek
17. Rožengrunt – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 45/1 k.o. Rožengrunt
18. Sp. Gasteraj – gomili, parc. št. 58/9 k.o. Sp. Gasteraj
19. Sp. Porčič – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 1041, 1042 in 1050/1 k.o. Sp. Porčič
20. Sp. Porčič – eneolitska naselbina, parc. št. 905/1, 905/2, 905/3, 892, 888/1, 890 k.o. Sp. Porčič
21. Sp. Porčič – rimska stavba, parc. št. 637, 638 in 675/1 vse k.o. Stari Porčič
22. Sp. Senarska – rimske stavbe in rimske ostaline, parc. št. 640-689 k.o. Sp. Senarska ter parc. št. 595 k.o. Sp. Senarska
23. Sp. Senarska – dve gomili, parc. št. 345 k.o. Sp. Senarska
24. Sr. Gasteraj – gomilno grobišče, parc. št. 46/3 k.o. Sr. Gasteraj
25. Strma gora – dve gomili, parc. št. 1085 k.o. Zg. Voličina _
26. Šetarova – dve rimski gomili, parc. št. 135/1 k.o. Šetarova
27. Trotkova – rimsko gomilno grobišče, parc. št 348, 383/1 k.o. Ločki vrh
28. Trstenik – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 562/2 k.o. Trije kralji
29. Varda – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 231/4 k. o. Varda
30. Zamarkova – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 913/2 in 916 k.o. Zamarkova
31. Zamarkova – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 772 in 773 k.o. Zamarkova
32. Zg. Ročica – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 618/3 k. o. Sp. Ročica
33. Zg. Ročica – gomilno grobišče, parc. št. 868 k.o. Zg. Ročica
34. Zg. Ščavnica – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 663/1 in 663/6 k.o. Zg. Ščavnica
35. Zg. Voličina – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 138 k.o. Zg. Voličina
36. Zg. Žerjavci – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 614 k.o. Zg. Žerjavci
37. Zg. Žerjavci – rimsko gomilno grobišče, parc. št. 1080 in 1081 k. o. Zg. Žerjavci
38. Žice – gomilno grobišče, parc. št. 203/2 k.o. Žice in parc. št. 204/2 k.o. Žice.
3. člen
Za naselbinska, območja se razglasijo strnjene mestne ali vaške naselbine, njihova jedra ali posamezni ambienti v njih, lahko pa tudi njim pripadajoča okolica. Za kulturni in zgodovinski spomenik se razglasijo naslednja naselbinska območja:
1. Naselbinsko območje Gradišče v Slovenskih goricah, ki ga omejujejo sledeče parcele: 309, 67, S 7, 129/1, 300, 144/1, 144/2, 143, 150/1, 171/4, 17/2, 159/1, 159/3, 162/2, 164, 165, 294/1, 294/2, 295, 296 vse k.o. Gradišče v Slovenskih goricah, 196, 199/4, 200/2, S 31/3, 191/1, 191/7, 191/3, S 47, 232/5, 232/3, 232/4, 242/8, 242/9, 242/7, 242/4, 242/5, 242/6, 252/3, 239/3, 239/8, 239/7, 239/2, 253, 238/2, 254, 255/1, 178/2, 179/2, 178/3, 180/3, 184/2 vse k.o. Zg. Senarska, 1185, 1184, 1186, 1180, 147/37, 99, 100, 95/1, 93/2, 89/2, 88/2, 78, 115/2, 123 vse k.o. Stari Porčič. Vse navedene mejne parcele si sledijo od severa proti vzhodu, jugu in zahodu ter še sodijo v zavarovano območje.
2. Naselbinsko območje Jurovski dol omejujejo sledeče parcele: 370, 369/2, 369/1, 367/1, 543, 5, 541, 16/4, 16/5, 14/1, 19/3, 538, 19/4, 20/3, 20/1, 19/1, 528/1, 384/2, 382/3, 382/2 in 543 vse k.o. Jurovski dol. Navedene mejne parcele si sledijo od severa proti vzhodu, jugu in zahodu ter še sodijo v zavarovano območje.
3. Naselbinsko območje Lenart v Slovenskih goricah se meja prične na križišču Partizanske ceste in Maistrove ulice in poteka proti JV po Partizanski cesti s parc. št. 811 k. o. Lenart do Kraigherjeve ceste s parc. št. 813 k.o. Lenart ter zavije po njej rahlo proti zahodu in pri severnem vogalu parcele 274/2 prečka parc. št. 275/1 k.o. Lenart. Območje v nadaljevanju omejujejo sledeče parcele, ki še sodijo v zavarovano območje: 275/2, 272, 273, 257, 359/3 in 260/2 k.o. Lenart. Meja nato prečka Strmo pot s parc. št. 564 k.o. Lenart in se nadaljuje proti jugu. Mejne parcele, ki še sodijo v območje, so 530, 537, 545, 541 in 548 k.o. Lenart. Na skrajnem jugu prečka meja parcelo 820 in se nadaljuje proti zahodu tako, da poteka po južnih krakih parcel 510 in 511 k.o. Lenart. Nato se meja obrne proti SZ. Mejne parcele, ki še sodijo v območje, so: 511, 516, 518, 519/2, 521, 522/1, 526, 525 in 528/1 k.o. Lenart, meja nato poteka po delu parcele 816 do južnega vogala parc. št. 411/1 ter po vzhodnem kraku parcel 411/1 in 410 k.o. Lenart, ki še sodita v zavarovano območje. Nadaljuje se proti severu po parceli 408, prečka Jurovsko cesto s parc. št. 818, nato pa po Maistrovi ulici s parc. št. 817 do križišča s Partizansko cesto, kjer je izhodišče tega opisa.
4. Naselbinsko območje Spodnja Voličina omejujejo sledeče parcele: 740/2, 10/1, 918/2,939, 745/4, 910, S 116, 746/2, 746/1, 109/1, 109/2, 741/9, 911/1 vse k.o. Spodnja Voličina. Vse navedene mejne parcele si sledijo od severa proti vzhodu, jugu in zahodu ter še sodijo v zavarovano območje.
4. člen
Za arheološke spomenike se razglasijo:
1. Andrenci, gomila, parc. št. 1005/1 k.o. Andrenci
2. Andrenci, gomila, parc. št. 813/3 k.o. Andrenci
3. Andrenci, gomila, parc. št. 666 k.o. Andrenci
4. Benedikt v Slovenskih goricah, gomila, parc. št. 68/2 k.o. Benedikt
5. Benedikt v Slovenskih goricah, rimska gomila, parc. št. 434/2 k.o. Benedikt v Slovenskih goricah
6. Brengova, gomilno grobišče, parc. št. 114/1 k.o. Brengova
7. Brengova, gomila, parc. št. 1239/2 k. o. Brengova
8. Gočova, gomila, parc. št. 849/1 k.o. Gočova
9. Gočova, rimska gomila, parc. št. 947/1 k.o. Gočova
10. Gočova, rimska gomila, parc. št. 930/27 k.o. Gočova
11. Ločki vrh, gomila, parc. št. 150 k.o. Trotkova
12. Radehova, rimska gomila, parc. št. 90 k.o. Radehova
13. Spodnja Senarska, rimska gomila, parc. št. 411/l k.o. Spodnja Senarska
14. Spodnji Porčič, rimska gomila, parc. št. 913 k.o. Sp. Porčič
15. Trstenik, rimska gomila, parc. št. 332 k.o. Drvanja
16. Trstenik, gomila, parc. št. 354/2 k.o. Drvanja
17. Varda, rimska gomila, parc. št. 182/2 k.o. Varda
18. Zamarkova, gomila, parc. št. 785/1 in 790/1 k.o. Zamarkova
19. Zg. Ročica, gomila, parc. št. 469 k.o. Žice
20. Zg. Ščavnica, gomilno grobišče, parc. št. 53 k.o. Zg. Ščavnica
21. Zg. Ščavnica, rimska gomila, parc. št. 297/1 k.o. Zg. Ščavnica
22. Zg. Voličina, gomila, parc. št. 31 k.o. Zgornja Voličina
23. Zg. Verjane, rimska gomila, parc. št. 271 k.o. Zg. Verjane
24. Ženjak, depojska najdba, parc. št. 808 k.o. Benedikt
25. Žice, gomila, parc. št. 66/4 k.o. Žice
26. Župetinci, rimska gomila, parc. št. 625 k.o. Župetinci.
5. člen
Za umetnostne in arhitekturne spomenike se razglasijo: Gradovi:
1. Grad Hrastovec, meja zavarovanega območja gradu Hrastovec se prične na cesti s parc. št. 1365/4 k.o. Zamarkova in poteka po njeni celotni dolžini proti SV do melioracijskega jarka s parc. št. 1989 k.o. Zamarkova, nato pa po njem proti JV. Meja poteka tako po celotni dolžini parc. št. 1489, prečka melioracijski jarek s parc. št. 1507 ter v ravni liniji še parc. št. 1495 in preko Pesnice s parc. št. 1385 k.o. Zamarkova. Meja zavarovanega območja se nato združi s katastrsko mejo med k.o. Zamarkova in k.o. Zgornja Voličina in poteka po njej vse do parc. št. 23 k.o. Zgornja Voličina, kjer se obrne na jug.
Tako poteka meja po zahodnih krakih parc. št. 23 in 22 k.o. Zgornja Voličina. Na južnem vogalu parc. št. 22 se obrne proti JZ v ravni liniji prečka parc. št. 43 in se naveže na SV vogal parcele 7/6 k.o. Zgornja Voličina. V nadaljevanju omejujejo zavarovano območje gradu sledeče parcele, ki še sodijo v območje 7/6, 53/5, 57/2, 57/4, 56/2, 53/4, 54/1, 54/9, 54/6, 50 vse k.o. Zgornja Voličina. Pri parc. št. 50 se meja naveže na mejo parcele 48/1 in poteka po njej tako, da parcela 84/1 ni več v območju, vse do JV vogala parc. št. 79, se nadaljuje po njenem JZ kraku ter prav tako po JZ kraku parc. št. 82 k.o. Zgornja Voličina, se priključi na parc, št. 1107/1, nato pa na katastrsko mejo med k.o. Zgornja Voličina in k.o. Zamarkova. Po njej poteka meja vse do melioracijskega jarka s parc. št. 1390 k.o. Zamarkova in nato po njem proti severu vse do ceste s parc. št. 1365/4, kjer je izhodišče opisa meje zavarovanega območja gradu.
Meščanska in trška arhitektura:
2. Gradišče v Slovenskih goricah št. 4, parc. št. 23/2 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
3. Gradišče v Slovenskih goricah št. 39, parc. št. S 30/1, 56/2 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
4. Gradišče v Slovenskih goricah št. 40, parc. št. S 31/1, 310 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
5. Gradišče v Slovenskih goricah št. 41, parc. št. S 29/1 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
6. Gradišče v Slovenskih goricah št. 43, parc. št. S 28 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
7. Gradišče v Slovenskih goricah št. 44, parc. št. S 2/1, S 2/2, 44/1 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
8. Gradišče v Slovenskih goricah št. 45, parc. št. S 27 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
9. Gradišče v Slovenskih goricah št, 47, parc. št. S 25 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
10. Gradišče v Slovenskih goricah št. 49, parc. št. S 28/2 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
11. Gradišče v Slovenskih goricah št. 50, parc. št. S 4 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
12. Gradišče v Slovenskih goricah št. 51, parc. št. S 20 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
13. Gradišče v Slovenskih goricah št. 58, parc. št. S 17, 129/2 k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
14. Lenart, Jurovska c. 1, parc. št. 410, 411/1 k.o. Lenart
15. Lenart, Jurovska c. 3, parc. št. 409/1 k.o. Lenart
16. Lenart, Mariborska c. 1, »Stari špital«, parc. št. 476 k.o. Lenart
17. Lenart, Ptujska c. 2, parc. št. 520 k.o. Lenart
18. Lenart, Ptujska c. 10, parc. št. 514, 512 k.o. Lenart
19. Lenart, Ptujska c. 13, parc. št. 546, 820-del k.o. Lenart
20. Lenart, Trg osvoboditve 1, parc. št. 289 k.o. Lenart
21. Lenart, Trg osvoboditve 3, parc. št. 287/2 k.o. Lenart
22. Lenart, Trg osvoboditve 5, parc. št. 285/2 k.o. Lenart
23. Lenart, Trg osvoboditve 8, parc. št. 256/1, 256/2 k.o. Lenart
24. Lenart, Trg osvoboditve 9, parc. št. 271 k.o. Lenart
25. Lenart, Trg osvoboditve 11, parc. št. 269, 268/1, 268/2 k.o. Lenart
26. Lenart, Trg osvoboditve 12, parc. št. 523 k.o. Lenart
27. Lenart, Trg osvoboditve 13, parc. št. 525 k.o. Lenart
Sakralni spomeniki:
28. Benedikt, ž. c. Sv. Benedikta, parc. št. S 71, S 73, S 74, S 75, 471/3, 473/1, 474/2, 473/4, 473/3, 474/2, 474/1, 475, 460/5, 1474/3 k.o. Benedikt
29, Cerkvenjak, ž. c. Sv. Antona, parc. št. S 2, S 1 k.o. Cerkvenjak
30. Gradišče v Slovenskih goricah, ž. c. Sv. Trojice in samostan, parc. št. S 1, 43, k.o. Gradišče v Slovenskih goricah
31. Jurovski dol, ž. c. Sv. Jurija, parc. št. S 1, 1/1, 1/2, S 98, 374, S 2/3, 367/1, 2/1, S 3, 2 k.o. Jurovski dol
32. Lenart, ž. c. Sv. Lenarta, parc. št. 524, 526, 522/l k.o. Lenart
33. Radehova, p. c. Sv. Marije (Stiperjeva kapela), parc. št. S 50, S 51, S 49, S 46, S 45, S 44, S 35, S 36, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405, 406, 408/1, 408/2, 409, 410/1, 410/2, 410/3, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 432, 435/1, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 443/3, 446, 492/1, 493, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 510/2, 515/1, 515/2, 516/1, 516/2, 516/3, 517/1, 517/2, 520, 521, 522, 523, 525/1, 525/2, 528, 529, 533/1, 700, 701, 702/2, 702/3, 710 vse k.o. Radehova.
34. Spodnja Voličina, ž. c. Sv. Ruperta, parc. št. S 1/1, S 2, 6, 8, 9, 743/2 k.o. Spodnja Voličina
35. Sv. Ana v Slovenskih goricah, ž. c. Sv. Ane, parc. št. S 1, S 2, 1, 2, 17, 190/1, 190/2 k.o. Krivi vrh, S 82, S 83, 326, 355 k.o. Kremberk
36. Sv. Trije kralji v Slovenskih goricah, p. c. Sv. Treh kraljev, celotna k.o. Trije kralji in parc. št. 499/6, 500/1, 500/2, 512/5 k.o. Benedikt.
Znamenja:
37. Cerkvenjak, kapela, parc. št. 167/1, 167/2, 168 k.o. Cerkvenjak
38. Cogetinci, stebrasto gotsko znamenje, parc. št. 408/1, 410/1 k.o. Cogetinci
39. Čagona, kužno znamenje, parc. št. 184/2 k.o. Čagona
40. Gradenšak, kužno znamenje (»Pomorski križ«) pri hiši Gradenšak št. 9, parc. št. S 88/1, 301 k.o. Zavrh
41. Gradišče, kapelica ob jezeru, parc. št. 147/37 k.o. Stari Porčič
42. Jurovski dol, kužno znamenje pri hiši št. 26 (Grager)
43. Kremberk, kužno znamenje (»Pomorski križ«), parc. št. 1002 k.o. Zg. Ščavnica
44. Lokavec, kapela + zvonik pri hiši Lokavec, št. 14, parc. št. 121/1 k.o. Lokavec
45. Lormanje, znamenje + kapela pri hiši Lormanje št. 8, parc. št. 44/1, 55, 53 k.o. Zamarkova
46. Močna, kapela z zvonikom pri hiši Močna št. 38/a, parc. št. 1238/2 k.o. Partinje
47. Selce, kužno slopasto znamenje pri hiši št. 17. Ornik, parc. št. 213/6, 215/5 k.o. Selce
48. Spodnje Partinje, znamenje – kapela pri hiši Sp. Partinje št. 28, parc. št. 976/11, 976/3 k.o. Partinje
49. Spodnje Partinje, stebrasto znamenje z Marijo z Detetom pri hiši Sp. Partinje št. 36, parc. št. S 44 k.o. Zamarkova
50. Straže, kužno znamenje pri hiši Straže št. 13 parc. št. 85/1 k.o. Straže
51. Zamarkova, znamenje – kapela ob cesti Maribor – Lenart (»Borov križ«), parc. št. 1241/2, 1242/2, 1245/1, 1245/2 k.o. Zamarkova
52. Zavrh, kapela pri hiši Zavrh št. 71, parc. št. S 356/2, 336/1 k.o. Zavrh
53. Zavrh, kapela na križišču, parc. št. 68, 69, 171 k.o. Zavrh
54. Zgornja Voličina, slopasto zidano znamenje pri hiši Zg. Voličina št. 87, parc. št. 1022/3, 1023, 1027, 1102/1 k.o. Zg. Voličina
55. Zgornji Porčič, znamenje sv. Janeza Puščavnika, parc. št. 67 k. o. Gradišče v Slovenskih goricah.
6. člen
Za etnološke spomenike se razglasijo:
1. Benedikt št. 84, parc. št. S 188, S 189, S 190, S 191, 1329, 1331, 1332, 1333 k. o. Benedikt
2. Brengova št: 18, parc. št. S 130, 823 k.o. Brengova
3. Brengova št. 20, parc. št. S 129, 647 k. o. Brengova
4. Cogetinci št. 53, parc. št. S 60, 330, 331 k.o. Cogetinci
5. Cogetinci št. 75, parc. št. S 110, 680, 693 k.o. Cogetinci
6. Cogetinci št. 76, parc. št. S 111, 674 k. o. Cogetinci
7. Hrastovec št. 3, parc. št. S 10, S 11, 4/1, 65 k.o. Zgornja Voličina
8. Močna št. 7, parc. št. S 58, S 59, S 60, 281/1, 281/2, 281/3, 297/2, 301/3 k. o. Močna
9. Nadbišec št. 18, parc. št. S 32 k. o. Nadbišec
10. Osek št. 72, parc. št. S 131, S 132/2, S 132/1, 1019, 1021, 1022 k.o. Osek
11. Smolinci št. 83, parc. št. S 3/3, 570, 572, 575, 577 k.o. Smolinci
12. Spodnja Senarska št. 14, parc. št. S 77, 5, 725 k.o. Spodnja Senarska
13. Spodnja Senarska št. 32, parc. št. S 33/1 k.o. Spodnja Senarska
14. Spodnji Gasteraj št. 6, parc. št. S 47, 282/2, 283, 287/1 k.o. Spodnji Gasteraj
15. Spodnji Gasteraj št. 39, parc. št. S 118 k.o. Spodnji Gasteraj
16. Rožengrunt št. 5, parc. št. S 78/1, S 78/2, 72/1, 72/2, 72/4 k.o. Rožengrunt
17. Zavrh št. 6, parc. št. S 8, 35/1, 35/2 k.o. Zavrh
18. Zgornja Ščavnica št. 21, parc. št. S 17/1, 142/3, 146, 147/2, 149/1 k.o. Zgornja Sčavnica
19. Zgornje Partinje št. 27, parc. št. S 70/1, S 70/2, 489/2, 484/5, 490 k.o. Zgornje Partinje.
7. člen
Za zgodovinske spomenike se razglasijo:
1. Črmljenšak št. 33, spominska plošča Alojzu Muršecu, parc. št. S 76, 430/1, 430/2 k.o. Črmljenšak
2. Lenart, spomenik NOB na Trgu osvoboditve, parc. št. 528/1 k.o. Lenart
3. Nadbišec št. 10, spominska plošča o ustanovitvi OK KPS Lenart ter OO OF Lenart, parc. št. S 7, 27/2, 50/3 k.o. Nadbišec
4. Sv. Ana, evangeličansko pokopališče, parc. št. 49 k.o. Krivi vrh
5. Zavrh št. 42, parc. št. S 143, 634 k.o. Zavrh
6. Zgornja Voličina, spomenik Eli Kristl – Tanji, parc. št. 621/1, 618 k.o. Zgornja Voličina
7. Zgornja Voličina št. 28, bolnica Cafa, parc. št. S 22, 199/1, 199/2, 199/3 k.o. Zgornja Voličina
8. Zgornje Verjane št. 17, parc. št. S 25, 154/1, 154/2 k.o. Zgornje Verjane
8. člen
Natančna oznaka kulturnih ali zgodovinskih spomenikov, navedenih od 2. člena do vključno 7., z navedbo lastnosti, ki utemeljuje razglasitev in režim varstva za posamezne spomenike in območja, so razvidni iz strokovne osnove, ki jo je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, maj 1991. Strokovne osnove so sestavni del odloka in se nahajajo na Sekretariatu za družbenogospodarske zadeve občine Lenart.
9. člen
Sekretariat za družbenogospodarske zadeve občine Lenart izdaja za vsak s tem odlokom razglašen kulturni ali zgodovinski spomenik odločbo, ki mora vsebovati režime varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve za spomenik ali njegovo neposredno okolico.
10. člen
Kakršenkoli poseg v kulturni ali zgodovinski spomenik je možen le po predhodnem dovoljenju in po navodilih Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
11. člen
Razglasitev kulturnih in zgodovinskih spomenikov se vpiše v zemljiško knjigo pri Temeljnem sodišču Maribor, enota Lenart.
12. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o naravni in kulturni dediščini od 103. do 108. člena (Uradni list SRS, št. 1/81).
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati vse odločbe o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Lenart.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/91
Lenart, dne 27. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.