Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991

Kazalo

1414. Odlok o določitvi magistralnih cest, stran 1389.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o določitvi magistralnih cest
1. člen
Magistralne ceste v Republiki Sloveniji so:
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|Št. |Začetek|Potek                    |Konec | Dolžina|
|ceste|    |                       |   |   v km|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|Al  |meja A |meja A (predor Karavanke) – Hrušica, Kranj- |   |     |
|   |    |Ljubljana                  |   |     |
|   |    |(po, zahodni in južni obvoznici) in Šmarje  |meja |  55,658|
|   |    |Sap-Višnja gora               |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|A10 |meja A |meja A-Šentilj, Pesnica-Maribor (do Ptujske |   |     |
|   |    |ceste), Hoče -Celje in Ljubljana (po severni |   |     |
|   |    |obvoznici)-po Al-Brezovica          |   |     |
|   |    |-Postojna-razcep Razdrto           |2   | 124,556|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|1  |meja A |meja A-Korensko Sedlo-Podkoren-Jesenice-Kranj|   |     |
|   |    |-Ljubljana- po cesti 10-Novo mesto-meja RH  |meja | 189,140|
|   |    |(Bregana)                  |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|1-1 |meja A |meja A-Ljubelj-Podtabor           |1   |  18,480|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|1-2 | meja I|meja I-Radeče-Podkoren            |1   |  4,430|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|2  |meja I |meja I-Škofije-Koper-Valeta-Sečovlje-meja RH |meja |  29,195|
|   |    |                       |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|3  |meja A |meja A-Vič-Dravograd-Maribor-po cesti 10-  |   |     |
|   |    |Ptuj-Ormož                  |   |     |
|   |    |-meja RH                   |meja | 111,150|
|   |    |                       |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|3-3 |10   |Slovenska Bistrica-Hajdina          |3   |  21,490|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|4  | 1   |Karteljevo-Novo mesto-Metlika-meja RH    | meja |  36,915|
|   |    |                       |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|4-1 |1   |Mačkovec-Novo mesto             |4   |  1,710|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|6  |1   |Škofljica-Ribnica-Kočevje-meja RH (Brod na  |meja |  78,780|
|   |    |Kolpi)                    |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10  |meja A |meja A-Šentilj-Maribor-Zelje-Ljubljana-   |   |     |
|   |    |Postojna-Razdrto               |   |     |
|   |    |-Senožeče-Dekani               |2   | 261,725|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-1 |10   |Počehova-Gornja Radgona-Murska Sobota-Lendava|12-1 |  79,720|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-2 |10-1  |Gornja Radgona-meja A            |meja |  0,970|
|   |    |                       |A   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-3 |10   |Celje-Zidani most-Krško-Drnovo        |1   |  63,950|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-4 |10   |Postojna-Pivka-Ilirska Bistrica-meja RH   |meja |  43,230|
|   |    |                       |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-5 |10   |Razdrto-Ajdovščina-Nova Gorica-meja I    |meja |  48,730|
|   |    |                       |I   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-6 |10   |Senožeče-Sežana-meja I            |meja |  18,807|
|   |    |                       |I   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-7 |A10  |Vrtojba-meja I                |meja |  2,245|
|   |    |                       |I   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-8 |3   |Dravograd-Velenje-Arja vas-po cesti 10-Celje |   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|   |    |-Rogaška Slatina-Dobovec-meja RH       |meja | 102,706|
|   |    |                       |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-9 |10   |Ljubljana (Črnuče)-Litija-Zagorje-Trbovlje- |   |     |
|   |    |Hrastnik                   |   |     |
|   |    |-Zidani most                 |10-3 |  64,910|
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|10-10|meja I |meja I-Robič-Kobarid-Tolmin-Idrija-Godovič- |10  |  91,990|
|   |    |Kalce                    |   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|11  |3   |Hajdina-Jurovci-meja RH (Macelj)       |meja |  17,960|
|   |    |                       |RH  |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|12  |meja RH|meja RH (Rupa)-Kozina-Krvavi potok-meja I  |meja |  30,125|
|   |    |                       |I   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
|12-1 |meja RH|meja RH (M. Središče)-Lendava-Dolga vas-meja |meja |  9,985|
|   |    |M                      |M   |     |
+-----+-------+---------------------------------------------+------+---------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o določitvi magistralnih cest (Uradni list SFRJ, št. 39/84 in 4/87).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po,objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-06/90-16/39-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost