Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

997. Pravilnik o najnižji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v lasti v občini Logatec, stran 994.

Na podlagi 18. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in na podlagi 164. člena statuta občine Logatec (Uradni list SRS, št. 3/78 in 5/82) je Izvršni svet Skupščine občine Logatec na svoji seji dne 6. 11. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o najnižji najemnini za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže v lasti v občini Logatec
1. člen
Mesečna najemnina za poslovne stavbe in garaže se določi za m2 tlorisne površine glede na knjižno vrednost zgradbe ter poslovne prostore. Najemnina se določi z številom točk na m2.
Pri določitvi najemnine se upošteva naslednje kriterije:
– Cenitvena vrednost objekta oziroma knjižna vrednost, kjer ta obstoja
– Vključiti tekoče in investicijsko vzdrževanje v procentu
– Amortizacijo objekta se določi za obdobje 50 let
– Vključi se davek na dohodnino in premoženje
– Za dejavnosti z boniteto se lahko doseže največ 5% profita
– Za vse druge dejavnosti se doseže najmanj 12% profit.
2. člen
Najemnina ne more biti manjša od 50% tako izračunane najemnine za pogodbeni prostor ob pogoju, da se dejavnost v prostoru odvija najmanj 36 ur tedensko.
Najemnina določena v prvem odstavku tega člena je lahko sorazmerno nižja za dejavnost katere čas je krajši od 36 ur. Najemnine so lahko nižje od najemnin določenih v drugem odstavku 3. člena tega odloka za delovne prostore namenjene opravljanju naslednjih dejavnosti:
– za delovne prostore namenjene opravljanju umetniške dejavnosti za kulturne delavce, ki imajo priznani status umetnika
– za opravljanje, dejavnosti varstva mladine in socialnega varstva
– za dejavnosti iz varstva kulturnih dobrin, krajevnih skupnosti
– za društva in interesne dejavnosti, ki nimajo tržne dejavnosti.
3. člen
Poslovne prostore se praviloma oddaja v najem z natečajem ali z zbiranjem ponudb.
4. člen
Mesečna najemnina za poslovne prostore, poslovne stavbe in garaže določena v 1. in 2. členu se prilagaja glede na mesečno vrednost točke.
Vrednost točke se določa v ECU v razmerju 1:1. Boniteto dejavnosti določi organ Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec.
5. člen
Za tlorisno površino poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora se štejejo v smislu tega pravilnika sami poslovni prostori s sanitarijami, garderobami, hodniki, pisarnami in priložnimi skladišči.
6. člen
V mesečni najemnini za poslovne prostore in poslovne stavbe oziroma garaže niso zajeti stroški za komunalne storitve, prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, obratovalni stroški zgradbe itd., le ti še dodatno bremenijo imetnike poslovnih stavb, poslovnih prostorov in garaž.
7. člen
Sklenjeno najemno pogodbo se predloži upravi za družbene prihodke občine Logatec v roku 30 dni.
8. člen
Pravico sklepanja pogodb ima od Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec pooblaščeni oddelek ali organizacija.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. 12. 1991 dalje.
Št. 010-19/79
Logatec, dne 6. novembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Logatec
Vladislav Puc l. r.

AAA Zlata odličnost