Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

992. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Logatec za leto 1991, stran 991.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. oktobra 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Logatec za leto 1991
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu občine Logatec za leto 1991.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu občine Logatec za leto 1991 tako, da se glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1991 v višini 139,982.000 se razporedijo za:
                                 SLT
– tekoči del proračuna                  94,355.100
– investicijski del proračuna               36,175.700
– Sklad za gospodarski razvoj in intervencije       5,418.200
– refundacije prispevkov za leto 1990           4,033.000
3. člen
Odlok prične veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunsko leto 1991.
Št. 012-4/91
Logatec, dne 26. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost