Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

834. Odlok o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane, stran 789.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80 in 42/86), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 11/80), 51. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 13/86) in 9. člena odloka o pristojnostih zborov in volitvah funkcionarjev v Skupščini mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 10/90) je Skupščina mesta Ljubljane na 15. skupni seji zborov dne 8. oktobra 1991 sprejela
ODLOK
o določitvi, spremembi in ukinitvi imen oziroma potekov cest, ulic in trga na območju mesta Ljubljane
1. člen
Na območju občine Ljubljana Bežigrad
– v naselju Ljubljana – del: spremeni se ime naslednje ceste:
1. Titova cesta-del – se preimenuje v: Dunajska cesta-del Štajerska cesta
– del Titove ceste od občinske meje (železniški nadvoz) proti severu do križišča z Zasavsko cesto se preimenuje v Dunajsko cesto;
– del Titove ceste od križišča z Zasavsko cesto proti severu do občinske meje se preimenuje v Štajersko cesto.
Štajerski cesti se poimensko priključi tudi severna mestna vpadnica od izvoza s severne mestne obvozne ceste do križišča z Zasavsko cesto.
2. člen
Na območju občine Ljubljana Center
– v naselju Ljubljana – del:
Na novo se poimenuje naslednji trg: 1. Mali trg – trg leži v območju med Malo ulico, Trubarjevo in Miklošičevo cesto (L-1 Tekstil).
Spremenijo se imena naslednjim cestam in ulici:
1. Cesta VII: korpusa – se preimenuje v: Tivolska cesta.
Novo-poimenovani cesti se potek spremeni tako, da poteka od križišča z Aškerčevo in Tržaško cesto proti severo-zahodu, severu in severovzhodu do križišča z novo-poimenovanima Slovensko in Dunajsko cesto.
2. Kidričeva ulica – se preimenuje v: Štefanova ulica.
3. Kardeljeva cesta-del – se preimenuje v: Slovenska cesta.
4. Titova cesta-del – se preimenuje v: Slovenska cesta,
Dunajska cesta-del.
Novo-poimenovana Slovenska cesta poteka od križišča z Aškerčevo in Zoisovo cesto proti severu do križišča z novo-poimenovano Tivolsko cesto in Trgom osvobodilne fronte.
Zaradi spremenjenega poteka se na novo-poimenovano Slovensko cesto preoštevilči tudi zahodni del Kongresnega trga.
– Titova cesta-del – od križišča z novo-poimenovano Tivolsko cesto in Trgom osvobodilne fronte proti severu do občinske meje (železniški nadvoz) se preimenuje v Dunajsko cesto.
3. člen
Na območju občine Ljubljana Moste-Polje
– v naselju Ljubljana-del: spremeni se ime naslednje ulice
1. Slovenska ulica – se preimenuje v: Stara slovenska ulica.
4. člen
Na območju občine Ljubljana Šiška
– v naselju Ljubljana-del: spremeni se ime naslednje ulice:
1. Štefanova ulica – se preimenuje v: Mazijeva ulica.
Novo-poimenovani ulici se spremeni potek tako, da poteka od Gasilske ceste do Drenikove ulice, kjer se slepo konča (dosedaj do Černetove ulice).
5. člen
Na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik
– v naselju Ljubljana-del: spremeni se ime naslednje ceste:
1. Kardeljeva cesta-del – se preimenuje v: Barjanska cesta.
6. člen
Mestna geodetska uprava bo skladno s tem odlokom izvedla spremembe v seznamu vseh uradno imenovanih naselij, cest, ulic, poti in trgov na območju mesta Ljubljane, ki ga vodi skladno s prvim odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80 in 42/86).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/91
Ljubljana, dne 8. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine mesta Ljubljane
Jože Strgar l. r.

AAA Zlata odličnost