Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1991 z dne 5. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1991 z dne 5. 10. 1991

Kazalo

589. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 549.

Na podlagi 3. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin in posebnih družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list RS, št. 2/91-I) in 164. člena statuta občine Logatec (Uradni list RS, št. 3/78 in 5/82) je Izvršni svet Skupščine občine Logatec na 19. seji dne 25. 9. 1991 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene proizvodov in storitev iz 1. člena odredbe o določitvi najvišjih cen v občini Logatec (Uradni list RS, št. 27/91) se s to odredbo določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na 1. člen te odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te odredbe povečati in sicer:
– stanarine s 1. 10. 1991 za 20%
– stanarine s 1. 11. 1991 za 10%.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 27/91).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 1991 dalje.
Št. 382-1/89
Logatec, dne 26. septembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Logatec
Vladislav Puc l. r.

AAA Zlata odličnost