Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1991 z dne 5. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1991 z dne 5. 10. 1991

Kazalo

588. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve, stran 548.

Izvršni svet Skupščine občine Logatec je na podlagi 16. člena zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76) in 4. člena odloka o cenah geodetskih storitev (Uradni list SRS, št. 39/85) ter na podlagi 164. člena statuta občine Logatec (Uradni list RS, št. 3/78 in 5/82) na seji dne 25. 9. 1991 sprejel
SKLEP
o valorizaciji cen za geodetske storitve
1. člen
S tem sklepom se valorizirajo cene geodetskih storitev, ki jih za potrebe občanov, podjetij in drugih upravičencev opravlja Geodetska uprava občine Logatec.
2. člen
Za geodetske storitve iz 1. člena tega sklepa se uporabljajo naslednje urne cene:
                din
– terensko geodetsko delo   415
– pisarniško geodetsko delo  390
– figurantsko geodetsko delo  220
3. člen
Za izvajanje posameznih storitev veljajo normativi Republiške geodetske uprave. Storitve se obračuna kot celota po ceni, ki velja ob zaključku storitve.
Navedeni ceni se dodajo še materialni stroški in stroški prevoza. V primeru prekinitve ali ustavitve postopka izvajanja storitve, plača naročnik storitve vse stroške, ki so nastali do prekinitve ali ustavitve postopka. O stroških se izda račun.
4. člen
Cenik je na vpogled na oglasni deski občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 1991.
Št. 45-25/85
Logatec, dne 26. septembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Logatec
Vladislav Puc l. r.

AAA Zlata odličnost