Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5118. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice, stran 12554.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na redni 20. seji dne 9. decembra 2005 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice znašajo:
– za enojni grob        3.845,00 SIT
– za družinski grob     5.765,00 SIT
V ceno ni vračunan 20% DDV.
2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 6.159,45 SIT.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2005, št. 35207-003/2004 (Uradni list RS, št. 142/04).
Št. 35207-002/2005
Sveta Ana, dne 9. decembra 2005
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

AAA Zlata odličnost