Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3528. Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, stran 8366.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvajanje četrtega odstavka 6. člena Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino vloge za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: vloga).
2. člen
Vlogo vloži nosilec dopolnilne dejavnosti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-352/2005
Ljubljana, dne 11. avgusta 2005.
EVA 2005-2311-0188
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano