Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2506. Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju loterije slovenije (ZLPLS-A), stran 4169.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. julija 1997.
Št. 001-22-87/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-A)
1. člen
V zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) se drugi in tretji odstavek 10. člena spremenita tako, da se glasita:
“Svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 27 članov. Dva člana sta predstavnika Vlade Republike Slovenije in jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih na predlog uporabnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Po enega predstavnika uporabnikov Državni zbor Republike Slovenije imenuje na predlog Rdečega križa Slovenije, Slovenskega karitasa in Gorske reševalne službe, 14 predstavnikov uporabnikov imenuje na predlog invalidskih organizacij, osem predstavnikov uporabnikov pa imenuje na predlog organizacij za samopomoč ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih dobrodelnih organizacij.
Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 13 članov, ki jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Od teh pet članov predlaga Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, enega člana Planinska zveza Slovenije, enega člana Zveza za šport otrok in mladine, enega člana Slovenska univerzitetna študentska športna zveza, dva člana občine, dva člana Zveza društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije in enega člana Inštitut za šport.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-19/5
Ljubljana, dne 22. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost