Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom, stran 7789.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
1. člen
V Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
"1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta št. 90/270/EGS z dne 29. maja 1990 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za delo s slikovnimi zasloni (peta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 156, z dne 21. 6. 1990, str. 14) določa zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s slikovnim zaslonom.".
2. člen
Prvi odstavek 7. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
"Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci seznanjeni z vsemi okoliščinami in zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu na delovnem mestu, še posebej z ukrepi, ki so bili izvedeni na podlagi 5., 6., 8. in 10. člena tega pravilnika.".
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Ministrstvo, pristojno za varnost in zdravje pri delu poroča Komisiji, v skladu z 11. členom direktive iz 1. člena tega pravilnika, o praktičnem izvajanju določb te direktive.
Poročilu iz prejšnjega odstavka se priložijo stališča socialnih partnerjev.«.
4. člen
Priloga se v točki 1 (Oprema) b) (Zaslon) 2 dopolni tako, da se v drugem stavku za besedo »zaslona« doda besede »s katodno cevjo«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-20/2005
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-2611-0067
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti