Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2005 z dne 8. 7. 2005

Kazalo

2833. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, stran 6690.

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 20. seji dne 20. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01 in 17/04) se v 4. členu sedma alineja četrtega odstavka črta.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje predstavnike v svet zavoda,
– daje soglasje k statutu,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– izvaja druge pravice in dolžnosti, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.«
3. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je dolžan na zahtevo organa mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za regionalni razvoj, predložiti letni program dela in letno poročilo ter posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-4/2000-49
Ljubljana, dne 20. junija 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti