Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1900. Aneks h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti, stran 4728.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
1. člen
Kolektivna pogodba se podaljša za eno leto in velja do 31. 12. 2005.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od dneva sklenitve.
Ljubljana, dne 23. januarja 2005.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Janko Razgoršek l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo
Viljem Glas l. r.
 
Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
Jože Türkl l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 24. 3. 2005 pod zap. št. 49/9 in št. spisa 02047-3/2005.