Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, stran 3722.

Na podlagi 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
1. člen
V Pravilniku o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99), se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (UL L št. 393, z dne 30. 12. 1989, str. 18) določa splošne obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo pri delu.«
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se v črki c) beseda »izbrane« nadomesti z besedo »razpoložljive«.
3. člen
V Prilogi II: OKVIREN SEZNAM OSEBNE VAROVALNE OPREME se v točki VAROVANJE SLUHA za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– varovala ušes s sprejemnikom z LF (nizkofrekvenčno) indukcijsko zanko«.
V točki VAROVALA ZA NOGE se za trinajsto alineo dodajo nova štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasijo:
»– odstranljivi ščitniki narta
– odstranljivi podplati (odporni na toploto, prebitje ali znoj)
– odstranljive dereze za hojo po ledu, snegu ali drsečem podu«.
V točki VAROVALA TRUPA IN TREBUHA se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– varovalni telovniki, jopiči in predpasniki, ki varujejo pred kemikalijami«.
4. člen
V Prilogi III: OKVIREN SPISEK DEL, KI ZAHTEVAJO UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME, se v drugi alinei točke 1. VAROVANJE GLAVE Varovalne čelade za besedo »stolpih,« doda besedilo »dvigalih, jeklenih hidravličnih zgradbah,«.
V točki 2. VAROVANJE NOG Varovalni čevlji brez neprebojnih podplatov se za dvanajsto alineo dodata novi trinajsta in štirinajsta alinea, ki se glasita:
»– obdelovanje in predelovanje kamna
– oblaganje peči v keramični industriji«.
V točki 4. VAROVANJE DIHAL Respiratorji in dihalni aparati se za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– delo v hladilnicah, kjer je nevarnost, da hladilno sredstvo uhaja«.
V točki 6. VAROVANJE TELESA IN ROK Varovalna obleka se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– delo z ali v bližini vročih materialov ter na mestih, na kateri se čutijo učinki toplote«.
V točki 6. VAROVANJE TELESA IN ROK Ogrevana oblačila se beseda »Ogrevana« nadomesti z besedo »Ognjevarna«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-17/2005
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2611-0064
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti