Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005

Kazalo

1101. Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu, stran 3077.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in natančnejšo vsebino obvestila, ki ga morajo pristojni inšpekciji poslati proizvajalci in distributerji, če kot strokovnjaki na podlagi pridobljenih informacij, ki jih imajo, ugotovijo, da proizvod, ki so ga dali na trg, predstavlja nevarnosti, ki niso skladne s splošno varnostno zahtevo.
2. člen
(1) Obvestilo iz prvega odstavka prejšnjega člena se pristojni inšpekciji pošlje na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec je dostopen na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. Izpolnjen obrazec se pošlje z običajno ali elektronsko pošto.
(2) Če je proizvajalec oziroma distributer v dvomu glede tega, katera inšpekcija je pristojna za proizvod, na katerega se obvestilo nanaša, pošlje obvestilo Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije.
3. člen
(1) Pri ugotavljanju obstoja nevarnosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, pri obveščanju o njih in pri izpolnjevanju obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika uporabljajo proizvajalci in distributerji smernice, ki so določene v Odločbi Komisije 2004/905/ES z dne 14. decembra 2004 o določitvi smernic za prijavo nevarnih potrošniških proizvodov pristojnim organom držav članic s strani proizvajalcev in distributerjev v skladu s členom 5(3) Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 381 z dne 28. 12. 2004, str. 63) (v nadaljnjem besedilu: smernice).
(2) Smernice so dostopne na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. marca 2005.
EVA 2004-2111-0079
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
  Priloga

             OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU


+----------------------------------------------------------------------------+
|1. del: Podatki o obveščeni inšpekciji/podjetju(*1)             |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Pristojna inšpekcija/     |                       |
|kontaktna           |                       |
|oseba/naslov/telefon/faks/  |                       |
|e-pošta/spletna stran     |                       |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Identifikacija        |                       |
|prijavnih podjetij in     |                       |
|njihova vloga v dajanju    |                       |
|proizvoda v promet      |                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|2. del: Podatki o proizvajalcu/distributerju(*2)              |
+-------------------------------+--------------------------------------------+
|Proizvajalec ali        |                      |
|zastopnik proizvajalca /    |                      |
|distributer, ki izpolni    |                      |
|obrazec            |                      |
+-------------------------------+--------------------------------------------+
|Kontaktna           |                      |
|oseba /funkcija        |                      |
|/naslov/telefon/faks/ e-    |                      |
|pošta/spletna stran      |                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|3. del: Podatki o obravnavanem proizvodu(*4)                |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vrsta             |                       |
|proizvoda/zaščitni      |                       |
|znak/             |                       |
|blagovna znamka / naziv    |                       |
|modela/številka        |                       |
|tipa/črtna koda/država    |                       |
|porekla            |                       |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Opis/fotografija       |                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|4. del: Podatki o nevarnostih(*5)                      |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Opis nevarnosti in      |                       |
|možnosti ogrožanja      |                       |
|zdravja/varnosti ter     |                       |
|ugotovitve izvedene      |                       |
|ocene tveganja ter      |                       |
|ovrednotenja         |                       |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Podatki o nesrečah      |                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|5. del: Opis izvedenih korektivnih ukrepov(*6)               |
+------------------------------+---------------------------------------------+
|Vrsta/obseg/trajanje     |                       |
|sprejetih           |                       |
|ukrepov in dodatnih      |                       |
|previdnostnih ukrepov     |                       |
|ter identifikacija      |                       |
|odgovornega podjetja     |                       |
+------------------------------+---------------------------------------------+


  Ta del se izpolni le v primeru resne nevarnosti ali ko proizvajalec oziroma
distributer obvesti le pristojno inšpekcijo v državi članici, kjer ima sedež.*

+----------------------------------------------------------------------------+
|6. del: Podatki o drugih podjetjih, vključenih v dobavno verigo(*7)     |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Seznam                |                   |
|proizvajalcev/uvoznikov ali     |                   |
|zastopnikov: naziv/naslov/      |                   |
|telefon/faks/e-pošta/        |                   |
|spletna stran            |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Seznam                |                   |
|distributerjev/trgovcev:       |                   |
|naziv/naslov/telefon/faks/      |                   |
|e-pošta/spletna stran        |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Število proizvodov (številke     |                   |
|serij, datumske oznake), ki     |                   |
|se nahajajo pri           |                   |
|proizvajalcih/uvoznikih       |                   |
|/distributerjih/trgovcih /potrošnikih|                   |
|v državi članici           |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+


  (*1) Vnesejo se pošiljatelju znani podatki o pristojnih
inšpekcijah/podjetjih, katerim bo obvestilo poslano. O dolžnosti obveščanja
drugih podjetij – glej točko 4.1 smernic. Podatki o inšpekcijah so dosegljivi
na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.
  (*2) Vnesejo se podatki o osebi in podjetju, ki pošilja obvestilo in
njegovi vlogi pri dajanju proizvoda na trg.
  (*3) Vnesejo se natančni podatki o proizvodu in se priloži njegova
fotografija. Obvestilo se pošlje tudi, če pošiljatelj nima na voljo vseh
potrebnih podatkov – glej točko 4.3 smernic.
  (*4) Vnesejo se podatki o vrsti in naravi nevarnosti, vključno s podatki o
morebitnih nesrečah in ugotovljenih učinkih na zdravje oziroma varnost. Vnesejo
se tudi ugotovitve opravljenih analiz ob upoštevanju meril iz točke 3 in
priloge II smernic.
  (*5) Vnesejo se podatki o izvedenih ukrepih oziroma ukrepih, predvidenih za
zmanjšanje ali preprečitev tveganj za potrošnike (npr. odpoklic ali umik
proizvoda, spremembe na proizvodu, obveščanje potrošnikov) in odgovornost
podjetja zanje.
  (*6) Vnesejo se podatki o podjetjih v dobavni verigi, ki imajo na zalogi
nevaren proizvod. Vnesejo se tudi podatki o približnem številu proizvodov, ki
so v rokah podjetij oziroma potrošnikov.
  * Za oceno obstoja resne nevarnosti – glej prilogo II smernic.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti