Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005

Kazalo

184. Navodilo o spremembi Navodila za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, stran 393.

Na podlagi 7. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju
1. člen
V Navodilu za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju (Uradni list RS, št. 87/04) se drugi odstavek 5. člena nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Ne glede na določbe 1., 3. in 4. člena tega navodila, delodajalci – pravne osebe od izplačil plač za čas od 1. januarja 2005 dalje AJPES predložijo podatke na Obrazcu 1-ZAP/M, ki je Priloga 1 in sestavni del Navodil o vsebini in načinu poročanja o izplačanih plačah pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 6/05).
Obrazec 1-ZAP/M delodajalci – pravne osebe praviloma predložijo v elektronski obliki, na način, ki ga AJPES objavi na svojem spletnem portalu na naslovu www.ajpes.si.«
2. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi ter se uporablja za posredovanje podatkov o izplačanih plačah, ki se izplačujejo za čas od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 01702-1/2005/6
Ljubljana, dne 17. januarja 2005.
EVA 2005-2611-0008
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost