Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005

Kazalo

92. Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Hinjce, stran 187.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in v skladu s Pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odl. US) ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 17. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o preimenovanju dela naselja Goveji Dol
v Hinjce
1. člen
Na območju Občine Sevnica se preimenuje del naselja Goveji Dol v Hinjce.
2. člen
Območje in ime novega naselja Hinjce je prikazano v kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1 : 6000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Sevnici, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega sta­nja.
3. člen
V naselju Goveji Dol se ukinejo hišne številke 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21 in 22. Le te se preštevilčijo in preimenujejo v naselje Hinjce.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, mora izvesti predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-0001/2004
Sevnica dne, 20. decembra 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.