Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004

Kazalo

6083. Pravilnik o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, stran 16609.

Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odl. US in 128/04 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila
ne nakazujejo na transakcijske račune
1. člen
Ta pravilnik določa primere, v katerih plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ni potrebno nakazovati na transakcijske račune.
2. člen
(1) Oseba iz prvega odstavka 67. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odl. US in 128/04 – odl. US; v nadaljevanju: ZDavP-1) ni dolžna nakazati na transakcijski račun fizične osebe:
1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 25. člena zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 54/04 (56/04, 62/04, 63/04 – popr.), 80/04) (v nadaljevanju: ZDoh-1);
2. dohodkov, ki so v skladu z 20. členom ZDoH-1 izvzeti iz obdavčitve z dohodnino;
3. dividend in obresti, ki ne presegajo 30.000 tolarjev;
4. nadomestil, izplačanih predsedniku in članom volilnih odborov ter njihovim namestnikom za opravljanje funkcije v skladu s predpisi, ki urejajo volitve;
5. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 30.000 tolarjev.
(2) V primeru, ko je oseba iz prvega odstavka 67. člena ZDavP-1 (v nadaljevanju: izplačevalec dohodka) fizična oseba, ki opravlja dejavnost, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 100.000 tolarjev.
(3) V primeru, ko je izplačevalec dohodka pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe, ki opravlja dejavnost, ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 100.000 tolarjev.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 425-10-3/2004/53
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0251
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance