Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

6014. Sklep o pov­preč­ni grad­be­ni ce­ni sta­no­vanj in o pov­preč­nih stroš­kih komunalnega urejanja stavb­ne­ga zem­ljiš­ča v Ob­či­ni Lu­če, stran 16551.

Na podlagi 12. in 25. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/78) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03), je Občinski svet občine Luče na 17. redni seji dne 18. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj
in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Luče
1. člen
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Luče za leto 2005.
2. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Luče na dan 31. 12. 2004 znaša 167.090,00 SIT/m2.
Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Luče na dan 30. 11. 2004 znašajo 14% od povprečne gradbene cene oziroma 23.392,60 SIT/m2, od tega:
– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v višini 7% oziroma 11.696,30 SIT/m2
– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini 7% oziroma 11.696,30 SIT/m2.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 002-12/2004
Luče, dne 18. decembra 2004.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.