Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Kazalo

5349. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2005, stran 15310.

Na podlagi 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93, 18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP – C) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2005
1. člen
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93, 18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP-C, v nadaljnem besedilu: zakon), se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
-----------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT            Znaša davek
nad          do      SIT       %        SIT
-----------------------------------------------------------------------
        3.053.098              5
3.053.098   13.719.943  152.655,12    +   6 nad  3.053.098
13.719.943  24.399.456  792.665,64    +   7 nad  13.719.943
24.399.456  35.066.300 1.540.231,62    +   8 nad  24.399.456
35.066.300  45.745.811 2.393.579,08    +   9 nad  35.066.300
45.745.811  56.412.657 3.354.735,21    +  10 nad  45.745.811
56.412.657  67.092.167 4.421.419,64    +  11 nad  56.412.657
67.092.167  77.759.012 5.596.166,00    +  12 nad  67.092.167
77.759.012  88.438.526 6.876.187,35    +  13 nad  77.759.012
88.438.526        8.264.523,86    +  14 nad  88.438.526
-----------------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT             Znaša davek
nad          do      SIT       %        SIT
------------------------------------------------------------------------
        3.053.098              8
3.053.098   13.719.943   244.248,08    +  9  nad  3.053.098
13.719.943  24.399.456  1.204.264,17    +  10  nad  13.719.943
24.399.456  35.066.300  2.272.215,46    +  11  nad  24.399.456
35.066.300  45.745.811  3.445.568,13    +  12  nad  35.066.300
45.745.811  56.412.657  4.727.109,55    +  13  nad  45.745.811
56.412.657  67.092.167  6.113.799,22    +  14  nad  56.412.657
67.092.167  77.759.012  7.608.930,85    +  15  nad  67.092.167
77.759.012  88.438.526  9.208.957,44    +  16  nad  77.759.012
88.438.526        10.917.679,58    +  17  nad  88.438.526
------------------------------------------------------------------------
c) vse druge
------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT             Znaša davek
nad          do      SIT       %        SIT
------------------------------------------------------------------------
        3.053.098              11
3.053.098   13.719.943   335.841,02     +  13 nad  3.053.098
13.719.943  24.399.456  1.722.530,69     +  15 nad  13.719.943
24.399.456  35.066.300  3.324.457,72     +  17 nad  24.399.456
35.066.300  45.745.811  5.137.821,26     +  19 nad  35.066.300
45.745.811  56.412.657  7.166.928,73     +  21 nad  45.745.811
56.412.657  67.092.167  9.406.965,79     +  23 nad  56.412.657
67.092.167  77.759.012 11.863.253,57     +  25 nad  67.092.167
77.759.012  88.438.526 14.529.964,61     +  27 nad  77.759.012
88.438.526        17.413.433,08     +  30 nad  88.438.526
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
--------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT              Znaša davek
nad            do     SIT      %         SIT
--------------------------------------------------------------------------
        1.596.228,11           0,10
1.596.228,11  8.867.924,23   1.596,09   + 0,20 nad  1.596.228,11
8.867.924,23  17.735.844,60  16.139,41   + 0,30 nad  8.867.924,23
17.735.844,60 26.603.770,11  42.743,18   + 0,45 nad 17.735.844,60
26.603.770,11 35.471.691,76  82.648,69   + 0,65 nad 26.603.770,11
35.471.691,76 45.733.141,48  140.290,34   + 0,85 nad 35.471.691,76
45.733.141,48         227.512,68   + 1,00 nad 45.733.141,48
--------------------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
--------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT             Znaša davek
nad           do     SIT       %         SIT
--------------------------------------------------------------------------
        1.596.228,11            0,20
1.596.228,11  8.867.924,23   3.192,51    + 0,40 nad  1.596.228,11
8.867.924,23 17.735.844,60  32.279,21    + 0,60 nad  8.867.924,23
17.735.844,60 26.603.770,11  85.486,74    + 0,80 nad 17.735.844,60
26.603.770,11 35.471.691,76  156.430,11    + 1,00 nad 26.603.770,11
35.471.691,76 45.733.141,48  245.109,30    + 1,25 nad 35.471.691,76
45.733.141,48         373.377,58    + 1,50 nad 45.733.141,48
--------------------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
--------------------------------------------------------------------------
Od vrednosti SIT             Znaša davek
nad            do     SIT      %         SIT
--------------------------------------------------------------------------
        1.596.228,11           0,15
1.596.228,11  8.867.924,23  2.393,78    + 0,35  nad  1.596.228,11
8.867.924,23  17.735.844,60  27.845,40    + 0,55  nad  8.867.924,23
17.735.844,60 26.603.770,11  76.618,80    + 0,75  nad 17.735.844,60
26.603.770,11 35.471.691,76 143.128,38    + 1,00  nad 26.603.770,11
35.471.691,76         220.025,98    + 1,25  nad 35.471.691,76
--------------------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 29.137 SIT, za vsak nadaljnji meter 11.404 SIT.
3. člen
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu 2005 valorizira tako, da znaša 45.607 SIT.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-03-2/2004
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0202
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance