Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5280. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah, stran 15083.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 3., 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 18. in 24. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 17. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94) se 16. člen dopolni, tako da se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki je ustanovljeno na podlagi prvega odstavka tega člena, je pooblaščeno za opravljanje nalog iz sedme in osme alinee prvega odstavka 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah, ki ga je sprejela skupščina Občine Žalec dne 24. 2. 1994 (Uradni list RS, št. 14/94).«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-0023/2004
Žalec, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.