Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5285. Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 15094.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 261. člena ter drugega in tretjega odstavka 334. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev
ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za obračun davčnih odtegljajev, vsebina obrazca Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev, vsebina obrazca Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, navodila za izpolnjevanje teh obrazcev ter način in roki za predlaganje obrazcev davčnemu organu.
2. člen
Plačniki davka so na dan izplačila dohodkov dolžni predložiti davčnemu organu obračun davčnih odtegljajev v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazcev, ki so Priloga 1 tega pravilnika, na obrazcih:
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (Obrazec REK-1), ki je Priloga 2 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (Obrazec REK-1a), ki je Priloga 3 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (Obrazec REK-1b), ki je Priloga 4 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Obrazec REK-1c), ki je Priloga 5 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja (Obrazec REK-1d), ki je Priloga 6 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz dejavnosti (Obrazec REK-2a), ki je Priloga 7 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za druge dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti (Obrazec REK-2b), ki je Priloga 8 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz premoženja, razen za dohodke iz vzajemnih skladov (Obrazec REK-3a), ki je Priloga 9 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz vzajemnih skladov (Obrazec REK-3b), ki je Priloga 10 tega pravilnika,
– Obračun davčnih odtegljajev za druge dohodke po 98. členu ZDoh-1 (Obrazec REK-4), ki je Priloga 11 tega pravilnika,
– Poročilo o podatkih iz plačilnih list za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, ki je Priloga 12 tega pravilnika,
– Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev, ki je Priloga 13 tega pravilnika.
V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 334. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odločba US).
Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena, se za obračun davčnih odtegljajev od plač ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki jih izplačujejo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, štejejo plačilne liste, ki so jih te osebe dolžne dostaviti davčnemu organu po prvem odstavku 16. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 in 97/01 – ZSDP). Plačilna lista za davčne namene mora vsebovati podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja in so navedeni v Prilogi 12 tega pravilnika.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Odredba o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98, 50/99, 122/00, 31/01, 111/01, 6/02, 81/02, 114/02 – pravilnik, 92/03 – pravilnik in 54/04 – ZDavP-1).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 424-08-104/2004/1
Ljubljana, dne 15. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0217
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost