Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2004 z dne 19. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2004 z dne 19. 10. 2004

Kazalo

4706. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter-Vrtojba, stran 13571.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 18. seji, dne 7. oktobra 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojenčke
v Občini Šempeter-Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek in višino pomoči za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter–Vrtojba.
2. člen
Občina Šempeter-Vrtojba dodeljuje enkratno denarno pomoč družini za dodatno kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Pravico do izplačila enkratne denarne pomoči uveljavlja eden od staršev novorojenčka, če je otrok državljan Republike Slovenije oziroma državljan EU in ima eden od staršev stalno prebivališče v Občini Šempeter-Vrtojba.
V primeru enoroditeljske družine uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi, oziroma v skladu s pisnim sporazumom med staršema.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči se uveljavi z izpolnitvijo predpisanega obrazca, katerega se družini novorojenčka pošlje na podlagi mesečnega seznama matičnega urada o novorojenih otrocih s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba.
Po izročitvi darilnega čeka se enkratno denarno pomoč nakaže na navedeni transakcijski račun upravičenca(ke).
IV. VIŠINA IN IZPLAČILO ENKRATNE DENARNE POMOČI
5. člen
Višina denarne pomoči za vsakega novorojenega otroka znaša 100.000 SIT.
O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski svet.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotavljajo v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba.
6. člen
Na darilnem čeku so navedeni naslednji podatki:
– ime, priimek in naslov upravičenca,
– ime in priimek novorojenčka,
– banka, pri kateri ima upravičenec odprt transakcijski račun,
– številka transakcijskega računa,
– vrednost denarne pomoči.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-41-7/2004-3
Šempeter pri Gorici, dne 7. oktobra 2004.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost