Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004

Kazalo

4645. Razlaga kolektivne pogodbe za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije, stran 13477.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (v nadaljevanju: KPD) je na sejah dne 15. 3. 2004 in 2. 9. 2004 na podlagi 84. člena KPD sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije
v zvezi s 63. členom KPD (dodatki za posebne obremenitve)
Dežurstvo zahteva delavčevo prisotnost v prostorih delodajalca, in sicer je njegova naloga odpravljati morebitne napake in probleme, ki se pojavljajo v času dežurstva. Zato je dodatek za dežurstvo nižji od dodatka za nadurno delo, ko delavec dejansko opravlja svoje delo. Zato je potrebno tudi ločevati nadure, prerazporeditev delovnega časa in dežurstvo.
Pripravljenost na domu pomeni, da mora biti delavec v vsakem trenutku dosegljiv, sposoben oditi na delovno mesto in izvajati svojo delovno obveznost, če ga delodajalec potrebuje in ga vpokliče na delo.
Če je delavec dežuren med 40-urno delovno obveznostjo, mora biti prisoten na delovnem mestu in mu pripada plača. Delodajalec je delavcu dolžan zagotoviti delo, v primeru dežurstva pa mu mora določiti prioritete opravljanja del.
Za čas preko 40-urne tedenske obveznosti je delavec v primeru dežurstva upravičen do dodatka za dežurstvo. Dežurstvo delavca se lahko praktično izvaja tudi v okviru prerazporeditve delovnega časa, torej v drugem delovnem času kot je običajen delovni čas delavca (npr. popoldne, če sicer delavec dela stalno dopoldne). Dodatek za dežurstvo pripada delavcu (poleg drugih ustreznih dodatkov) takrat, ko se dežurstvo izvaja v delovnem času, ki je različen od običajnega delovnega časa po pogodbi o zaposlitvi. Takšna možnost razporejanja delovnega časa in dežurstvo morata biti razvidna iz pogodbe o zaposlitvi. Pri odrejanju dnevne delovne obremenitve, vključno z dežurstvom, je potrebno upoštevati določila Zakona o delovnih razmerjih, ki obravnavajo dnevni in tedenski počitek oziroma maksimalno dovoljeno dnevno delovno obremenitev delavca.
Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu nadomestilo za pripravljenost. Če mora med pripravljenostjo nastopiti delo na delovnem mestu, mu za ta čas pripada plačilo kot če bi delal, z vsemi ustreznimi dodatki, vključno s povračilom stroškov za prevoz na in z dela (če je to delo preko polnega delovnega časa, mu pripada dodatek za nadurno delo), za ta čas pa mu ne pripada nadomestilo za pripravljenost. Tudi v tem primeru je potrebno striktno upoštevati določila o dnevnem in tedenskem počitku.
Delavcu, ki je dežuren v nedeljo (po rednem turnusu pa sicer prost), za čas dežurstva pripadajo plačilo kot če bi delal, dodatek za dežurstvo ter dodatek za delo v nedeljo. V primeru pripravljenosti na domu v nedeljo pripada delavcu za vsako uro nadomestilo za pripravljenost na domu.
Delavec je ob prihodu/odhodu na/z delovno/ega mesto/a upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela – to velja tudi za primer dežurstva in primer vpoklica na delo, ko je delavec v pripravljenosti doma. V primeru, ko ni možno ali racionalno koristiti sredstev javnega prevoza, se delavcem izplača kilometrina, kar delodajalci določijo v svojih predpisih.
Najmanjša višina dodatka za težje pogoje dela oziroma vplive okolja iz 63. člena KPD se uporabi ne glede na to, ali je prisoten posamezen ali več oziroma vsi tam našteti vplivi skupaj.
Komisija za razlago
Kolektivne pogodbe za kemično
in gumarsko industrijo Slovenije
Franc Guštin l. r.
predsednik