Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004

Kazalo

4479. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti, stran 12740.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 5/98) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepajo pogodbene stranke
kot predstavniki delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za tekstil in usnje in
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
A N E K S K T A R I F N I P R I L O G I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti in tarifne priloge k tej pogodbi (v nadaljevanju: KPtoupd) določamo s tem aneksom višino in način izplačevanja posebnega dodatka k izplačani bruto plači pri delodajalcih, za katere se uporablja KPtoupd.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se ob izplačilu plač za mesec avgust 2004 in dalje bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po KPtoupd, za polno delovno obveznost 174 ur ter vnaprej določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, poveča za 5.000 SIT, kar v skladu z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 predstavlja znesek uskladitve.
Delodajalci, ki so v letu 2003 dosegli realno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in niso poslovali z izgubo, bruto plače povečajo za najmanj 5.500 SIT.
Če so se bruto plače pri posameznem delodajalcu v času od januarja do avgusta 2004 že povečale, se bruto plače pri teh delodajalcih povečajo le za razliko do 5.000 SIT oziroma 5.500 SIT.
Za višje povečanje dviga plač se delodajalec in sindikat dogovorita na nivoju podjetja glede na dejanske rezultate poslovanja pri delodajalcu v letu 2003.
3. člen
Posebni dodatek k izplačani bruto plači se izplačuje tako dolgo, dokler se ne vključi v sistem plač po KPtoupd.
4. člen
Ta aneks velja od 1. 8. 2004 dalje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta aneks preneha veljati z dnem njegove vsebinske vključitve v KPtoupd.
6. člen
V primeru spora se uporabljajo določila KPtoupd.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2004.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Janko Razgoršek l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko predelovalno industrijo
Viljem Glas l. r.
 
Sindikat tekstilne
in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije
Jože Türkl l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 31. 8. 2004 pod zap. št. 49/8 in št. spisa 121-03-042/94-021.