Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004

Kazalo

4332. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 12055.

Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 - razlaga) sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo in dr. Matej Lahovnik minister za gospodarstvo in
2. kot predstavnik delojemalcev,
– Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar,
– Konferenca premogovništva, ki jo zastopa predsednik Iztok Cilenšek in
– Sindikat pridobivanja energetskih surovin, ki ga zastopa Jože Janežič
A N E K S Š T. 1
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
premogovništva Slovenije
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
– so dne 28. 6. 1996 sklenile Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 - razlaga), ki je bila dne 6. 7. 1996 vpisana v register kolektivnih pogodb pod zap. št. 25/1,
– je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 30/01) razdeljena pristojnost v okviru dejavnosti premogovništva med Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo,
– je bil sprejet dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 70/04),
– kot pooblaščeni predstavnik delojemalcev sklepa ta aneks Sindikat delavcev energetike Slovenije, Konferenca premogovništva ter Sindikat pridobivanja energetskih surovin in sicer je pooblastilno razmerje razvidno iz priloge tega aneksa, kot pooblaščeni predstavnik delodajalcev pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in Ministrstvo za gospodarstvo kar je prav tako razvidno iz priloge tega aneksa (sklep Vlade RS, št. 110-13/2002-3 z dne 26. 8. 2004).
2. člen
Enotni usklajevalni nominalni znesek za dejavnost premogovništva znaša 9.961 tolarjev.
3. člen
Usklajevalni zneski iz prejšnjega člena se izplačujejo v enaki višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od 1. avgusta 2004.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-13/2002-3
Ljubljana, dne 30. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0249
Predstavniki delodajalcev:
 
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje,
prostor in energijo
 
Ministrstvo za gospodarstvo
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
 
Predstavniki delojemalcev:
 
Sindikat delavcev
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
 
Konferenca premogovništva
Iztok Cilenšek l. r.
Predsednik
 
Sindikat pridobivanja
energetskih surovin
Jože Janežič l. r.
Predsednik
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 2. 9. 2004 pod zap. št. 25/2 in št. spisa 121-03-009/95-008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti