Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004

Kazalo

3776. Obvestilo o potrditvi iz 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D) , stran 10201.

O B V E S T I L O
o potrditvi iz 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D)
Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 45/04; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-D) minister za finance potrjuje, da je bil glede začetka uporabe 7. člena ZDDV-D dne 29. junija 2004 zaključen postopek posvetovanja v skladu z 29. členom Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) s spremembami.
V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZDDV-D se začne 7. člen ZDDV-D, ki vsebuje spremembe in dopolnitve 32. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo), uporabljati naslednji dan po objavi tega obvestila.
Št. 426-02-20/2003/31
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance