Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Skladišča C3 - "Ob Potoku" v naselju Logatec, stran 9885.

Na podlagi 23. in 34. člena (skrajšani postopek) Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 2. izredni redni seji, dne 16. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Skladišča C3 – »Ob Potoku« v naselju Logatec
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo nekatera določila Odloka o ureditvenem načrtu območja Skladišča C3 – »OB POTOKU« v naselju Logatec, objavljenem v LN 4/2000 z dne 6. 4. 2000, LN 5/2002 z dne 29. 5. 2002 in LN 11/2003 z dne 29. 10. 2003.
2. člen
V 2. členu Odloka se pod tretji odstavek »grafični del obsega:« doda naslednja alinea:
– spremenjena zbirna karta komunalnih vodov za zemljišče a; M 1:500.
3. člen
V 9. členu se spremeni drugi stavek drugega odstavka tako, da se glasi: za mirujoči promet se za stanovalce in obiskovalce skupaj zgradi 218 parkirnih mest. Od tega jih je samo stanovalcem namenjenih 135 + 8 notranjih parkirnih mest, medtem ko je 67 zunanjih parkirnih mest namenjenih stanovalcem in obiskovalcem. Za invalide je predvideno 8 širših parkirnih mest.
Na koncu 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Kolikor PGD/PZI projektna dokumentacija s pridobljenim soglasjem pokažeta, da pas za leve zavijalce ni potreben, se ga ne izvede.
4. člen
V 15. členu odloka se spremenijo prvi, drugi in tretji stavek tako, da se prvi stavek glasi:
Naselje sestavlja 17 enot stanovanjskih stolpičev, in sicer:
– 2 enoti dim. 15,70 m x 12 m etažnosti K+P+1N+M; toleranca +/- 1 m,
– 6 enot dim. 17 m x 12 m etažnosti K+P+1N+M; toleranca +/- 1 m,
– 5 enot dim. 17 m x 12 m etažnosti K+P+2N+M; toleranca +/- 1 m,
– 4 enote dim. 17 m x 12 m etažnosti P+1N+M; toleranca +/- 1 m.
Na koncu 15. člena se doda stavek, ki se glasi:
V naselju bo skupaj urejenih približno 140 stanovanjskih enot.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po uradni objavi.
Št. 012-05/99
Logatec, dne 17. julija 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost