Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3622. Ugotovitveni sklep o določitvi dnevnice za službeno potovanje v državi, določena s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, stran 9892.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01), 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/04) in določil 4., 7. in 8. točke 42. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99 in 99/01), minister za notranje zadeve sprejme v soglasju s koordinacijo sindikatov negospodarskih dejavnosti
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I
Dnevnica za službeno potovanje v državi, določena s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, je od 1. julija 2004 dalje:
– 4.624 SIT, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 2.310 SIT, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.609 SIT, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
II
Nadomestilo za ločeno življenje, določeno s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, je od 1. julija 2004 dalje:
– 30.371 SIT, za nadomestilo stroškov stanovanja;
– 37.120 SIT, za nadomestilo stroškov prehrane.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16-016-13/2004/141
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
Doro Hvalica l. r.
Koordinacija sindikatov
negospodarskih dejavnosti
 
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost