Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3084. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, počitniških rezervacijah in izvajanju fleksibilnega normativa, stran 8458.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Vransko na 10. redni seji dne 7. 6. 2004 sprejel
S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko,
počitniških rezervacijah in izvajanju fleksibilnega normativa
I
Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE vrtci Vransko se zvišajo za 10% in znašajo mesečno:
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja 73.863 SIT
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja 66.797 SIT
2. pol dnevni program (4–6 ur)
a) pol dnevni program (zajtrk, kosilo) 59.515 SIT.
II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. junija 2004 dalje.
III
V letu 2004 Občina Vransko zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev za pokritje tako imenovane »počitniške rezervacije«.
IV
Občinski svet občine Vransko daje soglasje JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko za izvajanje fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Vransko.
V
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cene programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Uradni list RS, št. 56/01) in Sklep o spremembi sklepa o ceni programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Uradni list RS, št. 3/03).
VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/01/2004
Vransko, dne 7. junija 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost