Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2366. Spremembe in dopolnitve programa priprave ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica, stran 6914.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16., 24. ter 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 22. 4. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R O G R A M A P R I P R A V E
ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica
1. člen
V 3. členu programa priprave, ki ga je sprejel župan Občine Žalec dne 14. 3. 2001, se točka »a)« spremeni in dopolni tako, da v celoti glasi:
»a) Nosilca strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv izbere naročnik UN in investitor posega v prostor: CESTE MOSTOVI CELJE d.d., Kamnolom Velika Pirešica. Nosilec izdelave UN za fazo osnutek (predlog po ZUreP-1) je Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o., Velenje in za fazo usklajeni osnutek in predlog (usklajeni dopolnjeni predlog po ZUreP-1) je PIANO, Atelje krajinske arhitekture, s.p., Velenje.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve programa priprave UN začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003/08/2000 02/02
Žalec, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost