Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2264. Pravilnik o spremembah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 6388.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01, 105/03 – odl. US in 16/04 – odl. US), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03, 135/03 in 29/04 v nadaljevanju: pravilnik) se v točki 2. drugega odstavka 8. člena besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(tar. št. 1 – 10, tar. št. 36 in tar. št. 96.a – 98 iz ZUT)«.
(2) V točki 6. drugega odstavka 8. člena pravilnika se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(tar. št. 37 – 42 iz ZUT)«.
(3) V točki 7. drugega odstavka 8. člena pravilnika se črta besedilo »carinske takse in« ter besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(tar. št. 50 iz ZUT)«.
2. člen
(1) V prilogi »SŠO« pravilnika v točki 1.2. DAJATVE ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11 se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, v zaporedni številki 4 spremeni naziv dajatve tako, da se glasi: »občinske upravne takse (tar. št. 1 – 10, tar. št. 36 in tar. št. 96.a – 98 iz ZUT)«.
(2) V tabeli iz prejšnjega odstavka se v zaporedni številki 8 spremeni naziv dajatve tako, da se glasi: »državne gradbene takse (tar. št. 37 – 42 iz ZUT)«.
(3) V tabeli iz prvega odstavka tega člena se v zaporedni številki 9 naziv dajatve spremeni tako, da se glasi: »takse s področja trošarin (tar. št. 50 iz ZUT)«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-7/2004/12
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0094
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti