Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

1941. Pravilnik o spremembah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil, stran 5404.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in v zvezi z 39. členom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO(2) novih osebnih vozil
1. člen
(1) V Pravilniku o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil (Uradni list RS, št. 86/03 in 133/03) se v 5. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo zagotavlja izdajo priročnika o varčni rabi goriva, ki je urejen kot priročno in zgoščeno gradivo, njegovo vsebino pa sproti obnavlja tako, da so izpolnjene zahteve iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«
(2) V drugem odstavku se besedilo »vsako leto ministrstvu do 1. februarja« nadomesti z besedilom »redno«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »priročnik« nadomesti z besedilom »zadnja izdaja priročnika«, besedilo »najpozneje en mesec po njegovi izdaji« pa se črta.
3. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-19/2003
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-2511-0080
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost