Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1668. Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja, stran 4717.

Na podlagi 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja
1. člen
(predmet uredbe)
(1) Ta uredba določa višino materialnih stroškov, ki jih lahko organi, zavezani za posredovanje informacij javnega značaja po prvem odstavku 1. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: organi), zaračunajo prosilcem za posredovanje informacij javnega značaja (v nadaljevanju: prosilci) ter pogoje in način plačila teh stroškov.
(2) Neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna stroškov posredovanja informacij javnega značaja ne zaračunavajo.
2. člen
(načini posredovanja informacij)
(1) Organ zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za:
– posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
– pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
– pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
– poštnino za pošiljanje po pošti.
(2) Organ ne zaračuna stroškov:
– za vpogled v dokumente,
– za telefonsko posredovanje informacij,
– za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka,
– za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.
(3) Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.
3. člen
(cenik)
Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije formata A4 10,00 SIT,
2. ena stran fotokopije formata A3 20,00 SIT,
3. ena stran fotokopije večjega formata 250,00 SIT,
4. ena stran barvne fotokopije formata A4 100,00 SIT,
5. ena stran barvne fotokopije formata A3 200,00 SIT,
6. ena stran barvne fotokopije večjega formata 500,00 SIT,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 200,00 SIT,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 500,00 SIT,
9. elektronski zapis na eni disketi 100,00 SIT,
10. posnetek na eni videokaseti 1000,00 SIT,
11. posnetek na eni audiokaseti 500,00 SIT,
12. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 10,00 SIT,
13. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 100,00 SIT,
14. pretvorba ene strani dokumenta večjega formata iz elektronske v fizično obliko 250,00 SIT,
15. pretvorba ene barvne strani dokumenta večjega formata iz elektronske v fizično obliko 500,00 SIT,
16. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 5,00 SIT,
17. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 20,00 SIT,
18. pretvorba ene strani dokumenta večjega formata iz fizične v elektronsko obliko 50,00 SIT,
19. pretvorba ene barvne strani dokumenta večjega formata iz fizične v elektronsko obliko 100,00 SIT,
20. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.
4. člen
(način plačila stroškov)
(1) Prosilec plača materialne stroške po prejemu zahtevanih informacij. Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo.
(2) Stroške plača prosilec s plačilnim nalogom.
(3) Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 20.000,00 SIT, lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun v skladu s prvim odstavkom. V primeru, da polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(4) Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.
(5) Organ iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 5.000,00 SIT. Če isti prosilec pri posameznem organu v tekočem mesecu zahteva več informacij, katerih skupni znesek presega 5.000,00 SIT, lahko organ, ne glede na določbo prejšnjega stavka, stroške zaračuna takoj, ko ti presežejo omenjeni znesek.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 655-05/2004-1
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2811-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti